جرم قاچاق ماینر

جرم قاچاق ماینر

جرم قاچاق ماینر به موجب ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شرط عدم انجام تشریفات امور گمرکی ، جرم انگاری شده و مرتکب علاوه بر ضبط ماینر به یک تا سه برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود. ولی چنانچه این جرم به صورت حرفه ای انجام شود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا ،در فرضی که ارزش کالا تا 1 میلیارد ریال باشد به حبس از 91 روز تا 6 ماه و چنانچه ارزش کالا بیش از یک میلیارد باشد ، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم میگردد ولی اگر قاچاق ماینر به صورت سازمان یافته باشد،  در صورتی که ارزش کالای یارانه ای تا یکصد میلیون ریال باشد، به 2 تا ۵ سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد، به حداکثر مجازات مذکور در این بند محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

شرایط ارتکاب جرم قاچاق ماینر 

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،کالاهای موضوع قاچاق بر سه نوع مجاز، مجاز مشروط و ممنوع تقسیم می‌گردد . دستگاه ماینر نیز جزو کالاهای مجاز مشروط می باشد . طبق بند ج ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند غ ماده ۱ قانون امور گمرکی کالای مجاز مشروط به کالایی گفته می‌شود که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی ، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است . بنابراین برای اینکه بتوان دستگاه ماینر را به صورت قانونی وارد کشور کرد ابتدا باید مجوز واردات از وزارت صنعت و معدن داشت و همچنین از مبادی قانونی و گمرکی ماینر را وارد کشور کرد .

پس در صورتی که ماینر بدون مجوز و یا خارج از ضوابط و مقررات قانونی وارد شده باشد قاچاق محسوب می شود .

مجازات قاچاق ماینر توسط اشخاص عادی

مجازات قاچاق ماینر به موجب ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضبط کالا و جریمه نقدی تعیین شده است. طبق ماده مزبور هر شخصی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز ، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:

کالای مجاز مشروط: به جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا

با توجه به اینکه ماینر از کالاهای مجاز مشروط محسوب می شود، بنابراین مجازات قاچاق ماینر عبارت است از ضبط ماینرهای کشف شده و جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر قیمت کالا .

مجازات ارتکاب جرم قاچاق ماینر به صورت سازمان یافته

اگر قاچاق ماینر به صورت سازمان یافته باشد،  در صورتی که ارزش کالای یارانه ای تا یکصد میلیون ریال باشد، به 2 تا ۵ سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد، به حداکثر مجازات مذکور در این بند محکوم می‌شود. در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اختلال شود ، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می‌شود.

مجازات جرم قاچاق ماینر به صورت حرفه ای

قاچاقچی حرفه ای به شخصی گفته میشود، که بیش از سه بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرحله بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد.

در این صورت علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق ، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شود:

1 .  91 روز تا  6 ماه حبس برای کالا و ارز به ارزش تا یک میلیارد ریال

2 . بیش از ۶ ماه تا ۲ سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

آیا داشتن دستگاه ماینر جرم است

 باید گفت صرف داشتن دستگاه ماینر جرم نمی باشد البته در صورتی که ماینر از طریق قانونی و مبادی گمرکی وارد کشور شده باشد . در واقع در کشور ما هنوز قانونی مدون و یکپارچه در خصوص استخراج رمز ارز دیجیتال و عملیات ماینینگ وجود ندارد. یعنی ما نمی‌توانیم به ‌طور مطلق این اقدام را جرم بدانیم . باید متذکر شد در مواردی که دستگاه ماینر به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، به‌ عنوان یک کالای قاچاق محسوب می‌شود. یعنی خرید دستگاهی که به‌ صورت قاچاق وارد کشور شده ‌است، سبب محکومیت مجرم به مجازات جرم واردات ماینر قاچاق می‌شود . در صورتی که شخصی برای استخراج رمز ارز دیجیتال و عملیات ماینینگ از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرد و برای وارد کردن دستگاه ماینر مجوز گمرک را نیز داشته باشد ، در صورت داشتن این مجوزها، فرد مرتکب جرمی نشده است .

آیا استفاده از دستگاه ماینر قاچاق جرم است؟

در سال‌های گذشته استخراج رمز بعضی از ارزهای دیجیتال از طریق رایانه‌ها امکان‌پذیر بود. با گذشت زمان و افزایش تعداد طرفداران این حوزه، استخراج ارز دیجیتال ، بیشتر با دستگاه ماینر صورت می‌گیرد. ماینرها تنوع فناوری فراوانی دارند. در تمام دنیا عملیات ماینینگ دارای طرفداران زیادی است. افرادی که در زمینه استخراج رمز ارز و فروش آن فعالیت دارند، تلاش می‌کنند با استخراج رمزهای جدید و فروش آن‌ها سود فراوانی به دست آورند.ماینرها تراکنش و استخراج رمز ارز دیجیتال را انجام می‌دهند. این دستگاه‌ها برق بسیار زیادی مصرف می‌کنند . از این‌ جهت لازم است که افراد برای استفاده از دستگاه ماینر از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند. و هزینه برق مصرفی آنها با تعرفه مخصوص تعیین و دریافت شود .در صورتی که شخصی با استفاده از ماینرهای قاچاق اقدام به استخراخ غیر مجاز ارزهای دیجیتال نماید مرتکب جرمهای مختلفی از جمله قاچاق کالا ، برق دزدی یا استفاده غیر قانون و بدون انشعاب از برق شده است و در نهایت به مجازات استخراج غیر مجاز ارزهای دیجیتال خواهد رسید .

مرجع رسیدگی به جرم قاچاق ماینر

مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق ماینر حسب مورد سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب می باشد .با این توضیح که نسبت به مواردی که مجازات قانونی قاچاق ماینر ، ضیط کالا و جزای نقدی است، شعب ویژه ای در سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است ولی چنانچه مجازات قاچاق ماینر، حبس و یا انفصال باشد، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.

نحوه اعاده دادرسی نسبت به رای سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص جرم قاچاق ماینر

نحوه اعاده دادرسی نسبت به رای قاچاق کالا و ارز به شرح زیر می باشد:

  • الف : سازمان تعزیرات حکومتی

چنانچه علی رغم اعتراض به رای تعزیرات حکومتی ،شعبه تجدید نظر نسبت به تایید تمام یا بخشی از رای اقدام نماید، محکوم علیه می تواند از راهکار اعاده دادرسی بهره مند شود.

اعاده دادرسی از رای قطعی قاچاق کالا و ارز صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در موارد خلاف قانون، به موجب تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی از طریق وزیر دادگستری و  با فرض پذیرش اولیه درخواست، به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می شود. که در این ماده مقرر شده است :

(( هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ، آرای  قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند ، می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.))

لیکن راهکار دیگر امکان اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 50 مکرر 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موارد خلاف بین شرع، از طریق رئیس قوه قضائبه می باشد.

که در این ماده مقرر شده است: (( در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند. ))

  • ب.دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه مرجع صادرکننده رای قاچاق کالا و ارز مراجع قضایی اعم از دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه باشند، در خصوص امکان اعاده دادرسی اختلافی وجود ندارد. و میتوان طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از آراء صادره تقاضای اعاده دادرسی نمود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up