دعاوی اداره کار

قانون کار یکی از مهم ترین قوانین اجرایی در تمام کشورها است که معمولا ریشه در قانون اساسی دارد. تمکن مالی و اقتصادی متصدیان امر تولید از یک طرف و نیاز اقتصادی کارگران از طرف دیگر باعث می شود که اصل تساوی اراده در تنظیم قرارداد و ایفای نقش اراده های متقابل در ترتیب روابط حقوقی خدشه دار شده و کارگران همیشه مطیع تصمیمات کارفرمایان خود بوده و اختیار و قدرتی جز اجرای تصمیمات اتخاذ شده از جانب سرمایه داران نداشته باشند. همین امر موجب شده تا قانونگذار اقدام به تصویب قانون کار نماید تا از این طریق به حکومت یک جانبه کارفرمایان پایان بخشد.

در قانون کار موازین ناظر بر روابط کارگر و کارفرما شامل تعریف و چگونگی تنظیم قرارداد کار و حقوق و تکالیف طرفین قرارداد مشخص گردیده است. همچنین برای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما مراجع خاصی پیش بینی شده که عبارت است از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت می باشد. به موجب بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی شکلی (فرجامی) نسبت به آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار که مورد اعتراض اشخاص خصوصی (غیر دولتی) قرار گرفته در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. علاوه بر قانون کار، آئین نامه ها و بخشنامه های متعددی در خصوص روابط کارگر و کارفرما تصویب گردیده که می توان آنها را در دعاوی اداره کار مورد استناد قرار داد.

امروزه به جهت افزایش مشکلات اقتصادی شاهد ازدیاد دعاوی اداره کار هستیم و ناآگاهی کارگران و کارفرمایان از قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه سبب تحمیل ضرر و زیان به ایشان می شود. کارفرمایان به حضور یک مشاور حقوقی متخصص در دعاوی اداره کار جهت تنظیم قرارداد استخدامی و اخذ مشاوره در تمامی مراحل کار نیازمند می باشند؛ چرا که در طی سالهای فعالیت مجموعه شاهد این امر بوده ایم که کارفرمایان به جهت عدم آگاهی از قوانین کار با طرح دعوا توسط کارگر در هیات های حل اختلاف علیه خود مواجه گردیدند که منجر به محکومیت آنها و پرداخت مبالغ زیادی به کارگر و همچنین پرداخت جریمه به بیمه تامین اجتماعی شده است. کارگران نیز به همین ترتیب و به جهت عدم آگاهی از حقوق خویش در قبال تصمیمات کارفرما سکوت نموده و سالیان سال نسبت به حقوق از دست رفته خود اقدامی ننموده اند.

موسسه حقوقی آبان خدمات حقوقی تخصصی خود را در حوزه دعاوی اداره کار اعم از تنظیم قرارداد، مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطروح در هیات های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری، توسط وکلای پایه یک دادگستری که همگی در حوزه دعاوی اداره کار تخصص و تبحر و دانش لازم و کافی را دارا می باشند، به شما کارفرمایان و کارگران محترم ارائه می نماید.

keyboard_arrow_up