دعاوی دیوان عدالت اداری

با توجه به افزایش روزافزون قدرت حاکمیتی و اجرائی دولتها‌،نهادها و سازمان‌های وابسته به آن و تقابل منافع آنها با حقوق اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی،به کررات شاهد این هستیم،که این اشخاص در بسیاری از روابط حقوقی خود با دولت و وابستگان به آن،مورد ظلم و تعدی قرار گرفته اند یا از سوی دیگر،دولت به واسطه اختیارات و قدرت حاکمیتی و اجرائی  خود در تنظیم آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مقررات دولتی رعایت حال مردم را ننموده و از این حیث موجبات تضییع بیش از پیش حقوق اشخاص را موجب گردیده است.به همین علت به تشکیلاتی نیاز بود،که بتواند در مقابل این تعدیات دولت بایستد و از حقوق مردم دفاع موثر کند.لذا قانونگذار در ماده 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی مرجعی عالی با عنوان دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع نظارت اداری کشور و بعنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی،وظیفه تظلم خواهی و حمایت از حقوق اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی را در برابر دولت و حاکمیت برعهده گرفت.

وکیل دیوان عدالت اداری

با توجه به حجم بسیار بالای قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آئین نامه های صادره توسط دولت و نهادها و سازمانها زیرمجموعه آن و تغییرات مکرر آنها،حتی مقامات محترم قضایی و وکلای محترم دادگستری را نیز با چالش های بسیاری ازجمله تشخیص مرجع صلاحیت دار قضایی،شناسایی قوانین و آئین نامه های حاکم بر موضوع و طرح صحیح دعوا  دچار مشکلات بسیاری نموده است.

که عملا با عنایت به چالش های جامعه حقوقی کشور ،امکان منطقی اشراف بعضا جزئی مردم به این مقررات امری محال و ناممکن می نماید.که به این موارد می بایست ضرورت اشراف قضایی کامل به قوانین و تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز افزود .

لذا ضرورت مراجعه به وکلایی که در این بخش دارای دانش،تخصص و تجربه عملی کافی و لازم اند، که در عمل وکلای بسیار محدودی را شامل می شود،بیش از پیش در جهت طرح صحیح دعوا و دفاع حقوقی موثر در مقابل ارگانهای دولتی و حاکمیتی و سازمانهای زیرمجموعه آنها بیش از پیش آشکار می سازد.

لذا موسسه حقوقی آبان با توجه به دانش و تخصص و تجربه عملی لازم بالغ بر 15 سال خود در این بخش،آماده ارائه جامع ترین خدمات تخصصی مشاوره ای و در صورت لزوم طرح دعاوی حقوقی و دفاع از حقوق شما عزیزان در دیوان عدالت اداری بعنوان عالی ترین مرجع نظارتی اداری قضایی کشور می باشد.

که گواه بر این مدعا حجم بالای مراجعه کنندگان به این مجموعه و تعدد طرح و دفاع از دعاوی مطروحه توسط وکلای متخصص در این بخش در دیوان عدالت اداری و اخذ بهترین آرای قضایی در کوتاهترین زمان ممکن است.

keyboard_arrow_up