دعاوی ملکی

املاک و مستغلات همواره به عنوان با ارزش ترین و گرانبهاترین دارایی اشخاص به شمار می آیند. که در طول زمان نیز بر ارزش این اموال افزوده شده است. مضافا اینکه با توجه به کثرت و پیچیدگی های بالای موجود در قوانین و مقررات و رویه های متناقض حاکم بر روند رسیدگی به دعاوی ملکی و عدم آشنایی مردم و بعضا عدم تسلط کافی وکلا و قضات محترم به این قوانین، روز به روز بر تعدد طرح این قبیل دعاوی و فرآیند رسیدگی به آن ها افزود می شود.

بر همین اساس بهره مندی از تجربیات و تخصص وکیل متخصص دعاوی ملکی بیش از پیش ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اهم دعاوی ملکی

تنوع دعاوی ملکی بسیار وسیع است، دعاوی ملکی ممکن است، راجع به مالکیت ملک یا تصرف در آن، فسخ یا ابطال قراردادهای مربوط به املاک، ترهین و توقیف ملک، مشارکت در ساخت املاک، پیش فروش و پیش خرید، تنظیم اسناد رسمی انتقال و … باشد. که هر یک از این دعاوی دارای قوانین و مقررات متفاوتی جهت طرح دعوا یا دفاع در آنها هستند. که بررسی تفصیلی هر یک از آنها در این مقال نمی گنجد.لذا در ادامه صرفا به تقسیم بندی اجمالی و تنوع موضوعات آن اشاره می نمائیم.

دعاوی مالکیت

بنابر ماده 29 قانون مدنی ( هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.) همین امر منشا طرح دعاوی متعددی در باب مالکیت از جمله اثبات مالکیت ، اثبات حق انتفاع و اثبات حق ارتفاق شده است.

دعاوی اسناد رسمی مالکیت

به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ( همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. )

علی رغم آنکه این ماده درصدد انتظام بخشی به نظام ثبتی املاک در ایران بود، اما سبب پیدایش دعاوی جدیدی از جمله دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت شده است. دعاوی دیگری نظیر، الزام به تنظیم اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه نیز به این جهت که قانونا مقدمه تنظیم سند رسمی مالکیت به شمار می روند، به کرات از سوی اشخاص مطرح می شوند.

دعاوی تصرف

تصرف اشخاص ثالث غیر از مالک در املاک، حسب مورد منجر به طرح دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق، الزام به رفع مزاحمت از حق و دعوای خلع ید می شود. همچنین اگر شخصی بدون اذن و اجازه مالک در ملک غیر، اقدام به تاسیس و احداث بنا نماید، مالک می تواند خواستار صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنای غیر مجاز شود.

دعاوی مربوط به قراردادهای ملکی

قراردادهای متعددی راجع به املاک میان اشخاص منعقد می شود که از رایج ترین آنها می توان به عقد بیع، اجاره، رهن، صلح و … اشاره کرد. فقدان هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات با ضمانت اجرای بطلان یا عدم نفوذ مواجه خواهد شد و همچنین در برخی موارد این امر منجر به ایجاد حق فسخ برای یکی از طرفین یا هر دو می شود.

بی اعتباری قراردادها یا قابل فسخ بودن آنها می تواند منشاء طرح دعاوی ذیل گردد:

1.تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

2.تایید بطلان معامله به جهت حجر یکی از طرفین

3.تایید بطلان معامله به جهت نا مشروع بودن جهت قرارداد

4.تایید بطلان معامله به جهت بازداشت بودن ملک

5.تایید بطلان معامله به جهت در رهن بودن ملک

6.تایید انفساخ قرارداد

7.تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار غبن

8.تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار تدلیس

9.تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار عیب

10.تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار تخلف از شرط

  1. تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار شرط

12.تنفیذ فسخ معامله به جهت خیار تبعض صفقه

13.تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی بالای قوانین و مقررات حاکم بر اراضی و املاک صرف مطالعه مطالب تقدیمی، راه گشای حل و فصل مشکلات حقوقی اشخاص نخواهد بود و لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص اراضی و املاک امری لازم و ضروری است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص اراضی و املاک آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

keyboard_arrow_up