دعاوی مالیاتی

دعاوی مالیاتی مجموعه ای از اختلافات مالیاتی فی مابین مالیات دهندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی (مودیان) با سازمان امورمالیاتی در خصوص نحوه  محاسبه و میزان مالیات اعلامی و نحوه وصول آن از مودیان است. که با صدور برگ تشخیص مالیاتی موجبات ایجاد اختلاف و طرح اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را در مراجع رسیدگی به دعاوی مالیاتی را موجب می گردد.

دلایل ایجاد اختلاف یا دعاوی مالیاتی

این قبیل اختلافات و دعاوی را می توان موارد ذیل اعلام نمود.

۱.حادث شدن اختلاف بعلت عدم انجام صحیح تکالیف قانونی محوله از سوی مودیان،  از قبیل عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی، یا عدم ارائه اطلاعات صحیح مالی در اظهارنامه مالیاتی، عدم رعایت آئین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی، عدم تنظیم صحیح  دفاتر مالی و عدم ارائه اسناد و صورت حساب های مالی و غیره

۲.حادث شدن اختلاف بعلت عدم انجام صحیح تکالیف محوله از سوی ماموران مالیاتی در محاسبه و برآورد میزان صحیح  مالیات مودی که این قبیل اختلافات بیشترین دلایل طرح اعتراض در کمیسسیون ها و مراجع اختصاصی مربوطه و دیوان عدالت اداری است.

۳.نقص و ابهامات موجود در قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی 

نحوه رسیدگی به دعاوی مالیاتی

مودیان مالیاتی می توانند در جهت رفع مشکلات مالیاتی خود اقدام به طی مراحل فوق نمایند.

۱.رسیدگی اداری از طریق ممیز و ممیزکل اداره امور مالیاتی مربوطه .

۲.مراجعه به هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی

۳.مراجعه به هیات حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی

۴.مراجعه به هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم

۵.شورای عالی مالیاتی 

۶.هیات های موضوع ماده ۲۵۱مکرر قانون مالیات های مستقیم 

۷.دیوان عدالت اداری 

وکیل دعاوی مالیاتی

با توجه به وسعت و پیچیدگی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی و درکنار آن عدم تسلط کافی مودیان در خصوص نحوی پیگیری این قبیل دعاوی درکمیسیون های مربوطه و مراجع اختصاصی حل اختلاف و متعاقبا طرح دعاوی مقتضی در دیوان عدالت اداری، به کررات شاهد محاسبات غلط و خارج از ضوابط قانونی سازمان های امور مالیاتی و افزایش ارقام مالیات ها و تضییع روزافزون حقوق مودیان هستیم، لذا بهره مندی ازخدمات وکیل متخصص مالیاتی در جهت ممانعت از تضییع حقوق مالی مودیان مالیاتی امری لازم و اجتناب ناپذیر است. 

keyboard_arrow_up