مطالبه سنوات و مزایای پایان کار 

مطالبه سنوات

سنوات یا مزایای پایان کار به مبلغی گفته می شود که بر اساس سابقه کاری کارگر در صورت خاتمه و پایان قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت کارفرما مکلف است به کارگر به ازای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگر پرداخت می شود .در صورتی که کارفرما بعد از قطع همکاری و خاتمه قرارداد ، سنوات و مزایای پایان کار کارگر را محاسبه و تسویه ننماید و در طول مدت قرارداد کار و همکاری نیز مبلغی بابت سنوات به کارگر پرداخت نشود کارگر می تواند بر مبنای ماده 24 قانون کار با طرح دعوای مطالبه سنوات یا مزایای پایان کار در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما  واقع در اداره کار مربوطه تقاضای رسیدگی و صدور رای پرداخت سنوات را مطالبه نماید .

شرایط مطالبه سنوات و مزایای پایان کار 

 • قرارداد کار

 یکی از از شرایط تعلق مزایای پایان کار و سنوات به کارگر وجود قراردادکار می باشد .به موجب ماده 7 قانون کار قراردادکار عبارت است از : هر توافقی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام دهد . قرارداد کار می توتد کتبی یا شفاهی باشد .

بنابر ماده7 قانون کار و رویه موجود در مراجع حل اختلاف برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی لزومی به وجود قرارداد کارکتبی نیست بلکه رابطه کارگری را می توان با هر دلیلی اثبات کرد در واقع مراجع حل اختلاف با بررسی دلایل و شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اظهار نظر می نمایند .

 • اشتغال و سابقه کاری

از دیگر شرایط تعلق سنوات و مزایای پایان کار به کارگر ، وجود سابقه کاری می باشد .به موجب ماده 24 قانون کار در صورت خاتمه قرارداد کار ، کارفرما موظف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر به به کار اشتغال داشته باشد برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید . تا قبل از الحاق تبصره 4 به ماده 7 قانون کار مورخ 1394/02/01 وجود حداقل یکسال سابقه برای مطالبه سنوات و مزایای پایان کار الزامی بود و کارگری که مدت اشتغال و سابقه کار با کارفرما کمتر از یکسال بود سنوات و مزایای پایان کار به ایشان تعلق نمی گرفت . اما با توجه به تبصره 4 الحاقی به ماده 7 قانون کار ،کارفرمایان موظظند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت نمایند .  بنابراین در قراردادهای کار موقت ، شرط وجود حداقل یک سال سابقه اشتغال  منتفی شده است و پرداخت سنوات ومزایای پایان کار بر اساس مدت کارکرد خواه کمتر از یکسال باشد نیز ممکن است .

 • خاتمه قرارداد کار

هر قراردادی صرف نظر از شکل انعقاد یا ماهیت آن دارای یک آغاز و پایان است و قرارداد کار نیز از این حکم کلی مستثنی نمیباشد . بنابراین علیرغم ماهیت خاص قراردادهای کار ، در صورت انجام موضوع قرارداد کار و یا چنانچه به هر علتی ادامه اجرای تعهدات طرفین قرارداد کار ممکن نباشد و در آینده نیز امکان از سرگیری آن وجود نداشته باشد ، با موارد خاتمه قرارداد کار مواجه هستیم .

قرارداد کار به موجب ماده 21 قانون کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :

الف . فوت کارگر : با توجه به ماهیت قرارداد های کار که قائم به شخص است در صورت فوت کارگر قرارداد کار منحل و خاتمه می یابد .

ب . بازنشستگی کارگر : بازنشستگی به معنای توقف فعالیت های حرفه ای به علت ازدیاد سن است .سن بازنشستگی در ایران با توجه به ماده 76 قانون تامین اجتماعی 60 سال تمام برای آقایان و 50 سال تمام برای خانمها می باشد .

ج . از کار افتادگی کلی کارگر : یکی از راههای انحلال و خاتمه قرارداد کار از کارافتادگی کلی کارگر است . از کار افتادگی عبارت است از کاهش قدرت کارگر به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

د . انقضای مدت در قرارداد های کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن : در صورت اتمام مدت قرارداد تعهدات طرفین خود به خود پایان می یابد .

ه . پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین : در این نوع از قراردادهای کار ، پایان قرارداد منوط به انجام کار مشخص و معین می باشد .

و . استعفای کارگر : استعفا به معنای قطع همکاری از طرف کارگر با اعلام قبلی و رعایت تشریفات ماده 21 قانون کار می باشد .

ز . فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش بینی شده باشد .

مطالبه حق سنوات در صورت اخراج کارگر 

به موجب ماده 27 قانون کار و سایر مقررات کار ، دلایل اخراج  کارگر از سوی کارفرما به دو دسته کلی تقسیم می شود :

الف . قصور کارگر در انجام وظایف محوله و وظایفی که به موجب قرارداد کار متعهد به انجام آنها شده است و نقض مقررات و آیین نامه های انضباطی کارگاه .

ب. عدم نیاز کارفرما و کارگاه به ادامه کار کارگر .

اخراج کارگر باید به تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی برسد در صورت عدم توافق موضوع مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد . به موجب نص صریح ماده 27 قانون کار در صورتی که اخراج کارگر با دلایل قانونی صورت گرفته باشد و  مورد تایید هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف باشد باید حق سنوات کارگر پرداخت شود .

بنابراین در صورت اخراج کارگر توسط کارفرما به کارگر حق سنوات و مزایای پایان کار تعلق می گیرد .

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • بعد از قبولی در تمام مراحل استخدام در شرکت… و هزینه کردن بابت کلی مدارک مثلاً یک نمونه آزمایش طب کار یک میلیون تومان و هزینه‌های دیگر که رو دستم گذاشتن رفتم قرارداد بستم و شروع به کار کردم ولی بعد از ۲روز مدیر عامل چون نتونست قرارداد جدید تحویل محصولاتش به شرکت جدید رو نهایی کنه دستور داد تمام نیروهای جدید رو اخراج کنن و حتی یک ریال هم پرداخت نکنم در صورتی که قرارداد باهامون بستن. دستمون به کجا بند کنیم برای گرفتن حق و حقوق مون.

  پاسخ
  • حقوق و مزایای شما کاملا از طریق اداره کار قابل پیگیری و مطالبه است اقدام نمایید ابتدا باید در دفاتر پیشخوان احراز هویت شوید سامانه روابط کار نیز ثبت نام کنید دادخواست تخصصی تنظیم گردد

   پاسخ
 • من درمورد گرفتن پایانکار با ۲۵ سال سابقه دردفترخانه اسناد رسمی و یکسال که بازنشسته شدم اما کارفرما اولش وعده وعید میداد بعدش گفت قسطی اونم فقط ۵۰ میلیون و بعدش گفت بعد عروسی پسرم الان هم میگوید ندارم
  و من بعدش، رفتم اداره کار گفتن تو فقط از سال ۹۷ به بعد را بعد شکایت میتونی بگیری اونم درحد ۲۰ یا ۳۰ میلیون چون اقرارنامه رسمی امضا کردی،
  من درسته اقرارنامه رسمی دادم اما به جبر بود کارفرمام میگفت اگه امضا نکنین اخراج
  حال من باید به کجا مراجعه کنم و شکایت کنم کارفرمام سردفتر نفوذ داره چطوری حقم را بگیرم؟ باید چی در شکایت نامه بنویسم که حق ۲۵ سال دریافت کنم

  پاسخ
 • من مدت یک ماه توی کلینیکی کار میکردم هفت تومان ثابت و ساعت و روز تعطیل اضافه کاری لحاظ شده بود سفته و شناسنامه دست ایشون داشتم که هردفعه که میگفتم دیگه نمیخوام بیام تهدیدم میکردن که اجرا میزارم و فلان میکنم در صورتی که من میدیدم ایشون خودشون و دستیارشون دکتر نبودن و حتی اسمشون رو به نام دکتری که اونجا مشغول بودن میگفتن و هرشب پرونده‌های خودشون رو آتش میزدن
  تمامی ژلها رقیق میشد و کمتر زده میشد سه تا دکتر اونجا مشغول بودن ایشونم که صاحب اونجا بود خودش کارها رو میکرد ولی گردن نمیگرفت هر روز شکایتی داشتیم ولی اونارو هم گول میزدن میگفتن امضا محضری کن که شکایت نداری پول رو بدیم بعد هم میگفتن نقد دادیم دستت به جایی بند نیست یک بار بهداشت خواست بیاد کل مواد مطب و جمع کردن بردن نخ بوتاکس ژل
  میخواستم بدونم هم برای حقوق خودم که فقط هفت تومن ریخته در صورتی که یکماه کامل ما از هشت صبح تا دوازده شب مطب بودیم حتی جمعه و روزهای تعطیل رسمی میتونم شکایت کنم؟ هم برای خلافشون؟

  پاسخ
  • حقوق و مزایای شما کاملا از طریق اداره کار قابل پیگیری و مطالبه است اقدام نمایید ابتدا باید در دفاتر پیشخوان احراز هویت شوید سامانه روابط کار نیز ثبت نام کنید دادخواست تخصصی تنظیم گردد

   پاسخ
 • باسلام من فرزند شهید شاغل با سابقه ۲۲ سال هستم آیا به سنوات ارفاقی فرزندان شاهد اون ۸ سال پاداش تعلق میگیرد. باتشکر

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up