صلح نامه|عقد صلح |قرارداد صلح

صلح نامه

صلح نامه با عقد صلح  از جمله عقود و قرارداد های پر کاربرد که هم در انجام معاملات و هم در رفع اختلاف وتنازع  مورد استفاده بوده است .  عقد صلح یا صلح نامه معمولا با هدف پیشگیری از وقوع اختلاف یا نزاع  احتمالی در آینده  یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می شود.عقد صلح توافقی است که طرفین بر رفع اختلاف و تنازع موجود یا اختلافی که ممکن در آینده پیش آید تراضی می نمایند ماده ۵۷۲ قانونی مدنی در خصوص صلح مقرر می دارد : صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود .

عقد صلح یا صلح نامه در حقوق ایران و در میان مردم جایگاه خاص و ویژه ای دارد و آن قابلیت عقد صلح است که به موجب ماده ۷۵۸ قانون مدنی صلح می تواند در قالب هر عقد و قراردادی باشد و نتیجه آن معامله را داشته باشدبدون اینکه از احکام آن معامله پیزوی نماید . برای مثال طرفین می توانند عقد صلحی منعقد نمایند با موضوع بیع یا اجاره که نتیجه عقد صلح انتقال مالکیت باشد یا انتقال منافع باشد ولیکن احکام عقد بیع یا اجاره را نداشته باشد بلکه ملتزم به احکام و مقررات صلح می باشد .

شرایط صلح نامه یا عقد صلح

 1. عقد صلح جزو عقود لازم میباشد به بدین معنا که طرفین بدون وجود دلیل قانونی ( خیار) یا قراردادی ( شرط فسخ ) حق فسخ یکجانبه عقد صلح یا صلح نامه را ندارند .
 2. کفایت علم اجمالی به مورد صلح : از ماده ۷۵۲ چنین برداشت می شود که لازم نیست آنچه مورد صلح واقع شده است از تمام جهات معلوم باشد بلکه علم اجمالی برای صحت عقد صلح و صلح نامه کافی است .
 3. معین بودن مورد صلح : آنچه مورد صلح قرار می گیرد باید معین و مشخص باشد .طبق بند ۳ ماده ۱۹۰ معین بودن موضوع معامله از شرایط اساسی صحت معامله می باشد .
 4. عقد صلح یا صلحنامه می تواند معوض و یا بلا عوض باشد .

انواع صلح نامه ( انواع عقد صلح )

 1. صلح بر دعوا و رفع تنازع و اختلاف : در مواردی که اختلافی پیش آمده و دعوایی مطرح شده است طرفین دعوا می توانند با صلح آن را پایان دهند .
 2. صلح ابتدایی : بدون وجود دعوا و تنازع طرفین می توانند بر موضاعات مختلف صلح نمایند مانند ورثه متوفی که در تقسیم ترکه ( اموال متوفی ) صلح می نمایند .
 3. صلح معوض و صلح بلا عوض و محاباتی :اصولا صلح از عقود معوض است یعنی شخص در قبال مالی که به دیگری صلح می نماید مالی نیز از او دریافت می کند . در صلح بلا عوض فقط یک طرف مالی را به دیگری تملیک می کند و در قبال آن چیزی دریافت نمی کند .
 4. صلح محاباتی : صلح محاباتی صلحی معوض است با این تفاوت که عوض و آنچه در قبال صلح دریافت می شود بسیار ناچیز است مانند صلح آپارتمانی در عوض شاخه نباتی صورت گیرد صلح محاباتی است .

طرفین قرارداد صلح 

صلحنامه و قرارداد صلح دو طرف دارد : ۱. مصالح ۲. متصالح

 • مصالح کسی که که در صلحنامه مالی یا حقی را به دیگری صلح می نماید .
 • متصالح کسی است که در عقد صلح یا صلحنامه مالی یا حقی به او صلح شده است .

صلح نامه رسمی و عادی 

صلح نامه می تواند هم به صورت سند رسمی و هم به صورت عادی تنظیم شود . عقد صلحی که به موجب سند عادی و دست نویس تنظیم شده باشد ( صلحنامه عادی ) معتبر می باشد .

صلح نامه رسمی صلحی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد . صلحنامه رسمی قابل انکار و تردید نیست و در مقابل اشخاص ثالث نیز می توان به آن استناد کرد . بنابراین پیشنهاد میشود در صورتی که قصد تنظیم صلحنامه دارید اولا از صلح نامه رسمی استفاده کنید یعنی به موجب سند رسمی  و در دفاتر اسناد رسمی صلح نامه خود را تنظیم نمایید دوم اینکه حتما در جهت نحوه تنظیم قرارداد صلح از وکلا و مشاوران حقوقی راهنمایی بخواهید .

کاربرد عقد صلح

عقد صلح کاربرهای بسیاری دارد و همچنانکه پیشتر گفته شد می توان در قالب عقد صلح انواع عقود و توافقات را مطرح کرد .

برای مثال عقد شرکت از عقود جایز می باشد یعنی طرفین عقد هر زمانی که بخواهند می توانند شرکت را فسخ نمایند که این باعث تزلزل و عدم اطمینان شرکا در انجام فعالتی اشتراکی در قالب عقد شرکت می باشد از این رو طرفین برای اطمینان و پایندی و التزام یکدیگر به شراکت می توانند موضوع شراکت خود را در عقد صلح بیاورند که نتیجه عقد شرکت را داشته باشد ولی از احکام صلح تبعیت نماید یعنی لازم باشد و نتوانند فسخ نمایند .

صلح عمرا 

عقد صلح عمرا صلحی است که به موجب آن از طرف مالک برای شخص به مدت عمر مالک یا شخص ثالثی که می تواند شخص منتفع نیز باشد حق استفاده از منافع ایجاد می گردد. برای مثال شخص در قالب عقد صلح ملکی را به فرزندش واگذار می کند اما برای خود یا همسرش یا والدینش حق انتفاع عمرا قرار می دهد به این نحو که تا زمانی که زنده اند بتوانند از این ملک استفاده کنند اما مالکیت آن برای فرزندش می باشد. حتی اگر این ملک به فروش برسد حق انتفاع عمرا برای شخصی که حق عمرا برای اوست باقی خواهد ماند.

ابطال عقد صلح ( ابطال صلح نامه )

عقد صلح نیر مانند سایر عقود و قراردادها در صورت فقدان شرایط اساسی صحت معامله باطل خواهد بود  شرایط ابطال قرارداد به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی عبارت است از :

 1. قصد و رضای طرفین عقد
 2. اهلیت طرفین
 3. موضوع معین
 4.  مشروعیت جهت معامله

موارد بطلان عقد صلح 

 • فقدان مال الصلح

به موجب ماده ۷۶۷ قانون مدنی اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .

 • صلح بر امری غیر مشروع

برابر ماده ۷۵۴ قانون مدنی هر صلحی نافذ است جز صلح به امری ه غیر مشروع باشد . یعنی اگر موضوع صلح امر غیر مشروعی باشد آن صلح باطل است.

 • اشتباه در طرف مصالحه یا مورد صلح

ماده ۷۶۲ قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته : اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .در عقد صلح شخصیت طرف معامله علت اصلی صلح است بنابراین اگر مصالح طرف در شخصیت متصالح اشتباه کند صلح باطل است .

 • بطلان صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله

اگر معامله واقع شده باشد و طرفین در صحت معامله توافق داشته باشند  ولی در خصوص متفرعات آن با هم اختلاف داشته باشند  و ای اختلافات را با صلح خاتمه دهند چون اصل معامله باطل بوده صلحی هم که مبتنی بر آن انجام شده است باطل است .

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

32 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • یک واحد خانه ویلایی داری ۴ شریک می‌باشد من صاحب ۲٫۵ دانگ هستم و از این ۲٫۵ دانگ ۱٫۵ دانگ را صلح عمری کردم به نام برادرم و از ایشان وکالت تام بلاعزل خرید و فروش و… کامل دارم
  حال شدیم ۵ شریک
  ۴ شریک یعنی ۴٫۵ دانگ قصد فروش این خانه را داریم و سر قیمت به توافق رسیدیم ولی سوال من اینجاست آیا من با توجه به اینکه وکالت فروش دارم بعد فروش این ملک بابت آن ۱٫۵ دانگ که صلح عمری دادم به برادرم
  بعد از فروش ایشان میتواند از من شکایت کند که ۱- من حق فروش نداشتم ۲- ارزان فروختم؟

  پاسخ
  • اگر در سند صلح تنظیمی شما اختیار نقل و انتقال را از خود سلب و ساقط ننموده باشید و اختیار هرگونه تصمیم در خصوص مورد صلح برای شما باقی باشد میتوانید انتقال دهید و مشکلی برای شما پیش نخواهد امد

   پاسخ
 • سلام علیک؟ یک راهنمایی خوب کنید اگر اشتباه میگم تصحیح کنید ممنونم، قرار شده خواهر برادر من صلح کن که به متراژ نرخ روز زمین بابام که فوت شده بدن به من اما نکته اینکه بدون اینکه ثمنی داده بشه خواهر برادر این صلح نامه از جنبه حقوقی که بدها مو لا درزش نره میخوام بنویسیم آیا درست؟ آیا فردا بچه هاشون نمیگن معامله باطل چون شما پولی بحساب ما نریختی؟ یا بنویسم خواهر برادر هبه کردن، درکل چی بنویسم که فردا مشکل نداشت حقوقی نداشت باش،

  پاسخ
 • مالک زمین با شخصی در دادگاه دعوای ملکی دارند، و مالک زمین به بنده یک وکالت فروش داده‌اند که در آن حق صلح و سازش هم دارم. آیا با این وکالت من می‌توانم وکالتا از طرف مالک زمین با طرف دعوی مالک زمین، صورتجلسه صلح و سازش در مقام بیع امضا کنم؟

  پاسخ
 • ملکی را پدرم، به صورت صلح عمرا، داده است، آیا می‌تواند وقتی که بی‌پول شد، به جای بدهی‌اش بردارد، ، یا دادگاه این کار را انجام می‌ده؟

  پاسخ
  • سلام با توجه به اینکه صلح از جمله عقود لازم است هر چندحق انتفاع عمری برای مصالح می‌باشد ولی در صورت وجود حق فسخ برای وی امکان آن وجود دارد در غیر اینصورت عقد کماکان به قوت خود باقی است و ملک در مالکیت متصالح می‌باشد.

   پاسخ
 • با سلام صلح نامه زمین که بصورت دست نویس بوده است ودر دفتر اسناد رسمی کپی برابر اصل شده در صورت شکایت ایا ان کپی ارزش دارد اصل صلح نامه گم شده است

  پاسخ
 • زمین به متراژ ۱۵۰ متر از سهم الارث پدری یکی از اموال موروثی که این متراژ رو میخوام اهدا کنم بابت اینکار راهنمایی میخواستم

  پاسخ
  • اگر نمی‌خواهید در مقابل اهدای زمین عوض مالی دریافت کنید یا مالی که می‌خواهید دریافت کنید بسیار ناچیز است بهتر است به صورت عقد صلح این موضوع تنظیم شود. اما سوال شما بسیار کلی است و برای پاسخ دقیق‌تر باید جزئیات بیشتری از موضوع بیان کنید.

   پاسخ
 • سلام میخام بخشی از آپارتمان مسکونیم رو به نام فرزند صغیرم منتقل کنم اما مشروط بر اینکه تا خودم در قید حیات هستم در آن سکونت داشته باشم
  به من توصیه کردن که صلح عمری انجام بده
  اما از طرفی شنیدم که هنگام انتقال ملک بعد از فوت صلح کننده مالیات خیلی زیادی از مالک جدید دریافت میشه
  حالا موندم صلح کنم هبه کنم یا راه دیگری رو انتخاب کنم
  از طرفی نمیخام الان قطعی بنامش بزنم فردا که به سن قانونی رسید منو از خونه بیرون کنه اواره کوچه خیابون بشم سر پیری!
  لطفا راهنمایی کنید چه راهی بهتره

  پاسخ
 • همسر بنده چند سال پیش سه دانگ خانه قدیمی را به صورت قولنامه دستی خریداری کرده با امضا وارث وشاهد
  الان میخواهد سه دانگ را به صورت قولنامه دستی به من ببخشد آیا این قولنامه برای من اعتباری دارد با تشکر

  پاسخ
 • سلام من همسرم فوت کرده است که در زمان حیات خود صلح نامه منزل به من داده است حالا چطوری میشه صلح نامه قانونی بشه که نیازی به امضای وارثین نداشته باشد و بتونم منزل به نامم ثبت بشه ممنون

  پاسخ
  • اگر به نام شما صلحنامه تنظیم شده نیاز به امضای وراث ندارد از طریق دفترخانه اقدام کنید اگر صلنامه عادی باشد باید از طریق دادگاه نسبت به اعلام تنفیذ صلحنامه اقدام کنید .

   پاسخ
 • پدرم اموال خود راقبل مرگش برای فرزندان صلح کرده و من را که فرزندش بودم در این صلح در نظر نگرفته و بعد از چند ماه پشیمان شده و به صورت شفاهی اعلام کرده که صلح باطل هست و نباید اجرا شود البته من بعد فوت ایشان متوجه این مسائل شده‌ام آیا من می‌توانم از نظر قانونی حقی از ارث را مطالبه کنم یا نه و چه اقدامی میتوانم انجام دهم

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من پدرم حدودا ۳ ماه پیش فوت شدن و مادرشون در قید حیاتن.
  ایشون میخوان سهم الارث‌شون رو به ما ببخشن.
  خواستم بپرسم اگه در محضر صلح نامه ثبت کنیم بعدن پشیمون بشن میتونن ارثشون رو بخوان یا صلح نامه امکان پشیمانی نداره؟

  پاسخ
 • میر داوودی
  مارس 9, 2024 2:52 ب.ظ

  تفاوت عقد صلح با عقد هبه در چیست ؟

  پاسخ
  • 1-صلح از دو طرف لازم است
   اما هبه تحت شرایط مقرر در ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است.
    
   2-صلح می تواند معوض باشد
   اما هبه مجانی است لکن شرط عوض می توان کرد.
    
   3-هبه تا زمان قبض اثری ندارد
   اما صلح محاباتی قبل از قبض نیز عقدی است کامل و الزام آور.
    
   4- قبض عین موهوبه از طرف صغیر ممیز و سفیه صحیح است
   لکن در عقد صلح فقط صلح محاباتی این ویژگی را دارد.
    
   5-صلح به تعبیر فقها سید العقود است و جای هر عقدی می نشیند
   ولی هبه قالب خاص خودش را دارد.
    
   6-در عقد هبه شخصیت طرف علت عمده عقد می باشد
   لکن در عقد صلح فقط در صلح محاباتی این ویژگی را می توان دید.
    
   7-برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد معامله را داشته باشند
   ولی در هبه یک استثناء وجود دارد و آن در مورد صغیر و سفیه که می توانند صلح بلاعوض را قبول کنند و نیازی به وجود اهلیت نیست.

   پاسخ
 • با سلام واحترام، آیا صلح بلاعوض و رایگان وکیل برای خود در مقابل موکلش صحیح و قانونی است؟ (اختیار صلح به وکیل داده شده است اما هیچ پولی به موکل نداده است و برای خود مال را بدون اطلاع موکل صلح کرده است

  پاسخ
 • شخصی یک قطعه زمین خویش را به یکی از فرزندان ذکور خود در قبال نگهداری و مراقبت از وی تا پایان عمر واگذار کرده و این قرارداد متعاقباً به مرحله اجراء درآمده است. از آنجا که متعهد (پسر) پس از مدتی فوت کرده است اولاً عنوان قرارداد فوق چیست؟ ثانیاً شخص متعهدله (پدر) حق استرداد زمین را خواهد داشت؟ و چه اقدام قانونی میتوان انجام داد؟

  پاسخ
  • صلح به دو گونه است صلح بلاعوض، صلح معوض
   صلح نیز برابر ماده ٧٦٠ قانون مدنی عقد لازم است و عقد لازم از طریق فسخ و انفساخ و اقاله منحل می شود. در صلح بلاعوض، متصالح میتواند انجام عملی را متعهد شود و اگر برای عدم انجام تعهد، ضمانتی پیش بینی نشده باشد یا اصطلاحاً حق فسخی مندرج نشده باشد عقد صلح قابل انحلال نیست
   در فرض مسأله پدر ملک خویش را به پسر ذکورش صلح بلاعوض نموده و متقابلاً پسر متعهد به مراقبت و نگهداری پدر تا زمان فوت پدر را نموده است. حال متعهد (پسر) قبل از پدر فوت کرده و قادر به اجرای کامل تعهد نشده و شرط فسخی نیز پیش بینی نشده است لذا عقد صلح مذکور صحیح و غیر قابل فسخ بوده و صرفاً پــدر می تواند برابر مواد ۲۳۸ و ٢٤٤ قانون مدنی ورثه را با هزینه اموال متوفی، مکلف بـه اجرای تعهد نماید
   به نظر میرسد هدف پدر در واقع بجای انعقاد صلح عمری، اقدام به شرح مسأله بوده که اقدام اشتباه و به ضرر مصالح است نتیجه اینکه در موارد مشابه، اگر قصد کمک به فرزند دارید صلح عمری منعقد نمایید.

   پاسخ
 • پدرخانم من در زمان حیات یک قطعه زمین را به صورت صلح عمری به پسرش واگذار کرد. بعد از مدتی پسر با رضایت پدر اقدام به انتقال سند مالکیت همان ملک به نام شخص ثالثی نمود. الان ثابت شده پدرخانم در زمان اعلام رضایت در انتقال سند به شخص ثالث محجور بوده. چطور بقیه وراث می‌توانند ادعایی داشته باشند؟ درصورت ادعا با توجه به فوت پدر خانم تغییری در مالکیت زمین ایجاد می‌شود؟ در کل می‌خواهم بدانم با ثبت شکایت چه حقی از ملک به سایر وراث می‌رسد؟

  پاسخ
  • سلام سوال شما هم نیاز به مدارک و اسناد مالکیت و نحوه انتقال و هم بررسی و تحلیل‌هایی را می‌طلبه فلذا درصورتیکه مدارک شما برای اثبات محجوریت کامل باشه مالکیت منقلب میشه وباانقلاب مالکیت وراث هم ذیحق خواهند شد

   پاسخ
 • سلام من یک مادرم چهار فرزند دارم 3 دختر ویک پسر دو واحد منزل شخصی دارم میخواهم همسر و فرزندان با خبر نشن از را قانونی میخوام خونها را بنام چهار تایشان بطور مساوی تقسیم کنم البته با شرایط که تا زنده هستم بچها هیچ اختیاری نداشته باشن بعد از مرگم به انها تعلق گیرد در ضمن نمی خواهم بچها از این کارم با خبر شن لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

  پاسخ
  • سلام. عملا آنچه که شما میخواید قانونا میسر نیست لذا شما از طریق پیشنهادی ما اقدام کنید.
   اگر اصرار شما بر مساوی قسمت شدنه این تقسیم باید در زمان حیات شما انجام بشه. پس شما با مراجعه به دفتر اسناد رسمی منزل رو به نام چهار فرزندتون کنید با حفظ حق عمری نسبت به منزل برای خودتون.
   حق عمری یعنی شما تا زمانی که زنده هستید کسی حق نداره نسبت به ملک اقدامی بکنه.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up