طلاق توافقی 

طلاق توافقی

طلاق توافقی یکی از روشهای جدایی زوجین و طلاق می باشد که کمترین آسیب را برای خانواده در بین سایر روشهای طلاق در بر دارد . چنانچه زن و شوهر  در خصوص طلاق و جدایی و سایر مسایل از قبیل حضانت فرزند و امور مالی توافق و رضایت داشته باشند، می توانند از طریق درخواست طلاق توافقی از هم جدا شده و طلاق بگیرند . درخواست طلاق توافق مراحلی دارد و انجام آن مستلزم وجود مقدماتی از جمله ثبت نام در سامانه تصمیم و انجام مشاوره قبل از طلاق می باشد . 

مراحل طلاق توافقی

 1. ثبت ‌نام در سامانه تصمیم طلاق برای اخذ نوبت مشاوره
 2. مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده
 3. دریافت گواهی عدم ‌سازش توسط مرکز مشاوره خانواده
 4. مراجعه زوجین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافق
 5. ارجاع پرونده به یکی از شعبات دادگاه خانواده
 6. تشکیل جلسه دادرسی و ارایه صورتجلسه توافق زوجین در ارتباط با مهریه ، نفقه، حضانت فرزندان
 7. صدور گواهی عدم امکان سازش ( رای طلاق )
 8. معرفی زوجه به پزشکی قانونی برای دریافت گواهی عدم بارداری توسط دادگاه
 9. تسلیم رأی دادگاه  به همراه گواهی عدم بارداری به دفترخانه رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق .

نکته : برای ثبت طلاق حضور دو شاهد مرد الزامی است .

مزایای طلاق توافقی 

از جمله مزایای طلاق توافقی نسبت به انواع دیگر طلاق این است که در زمان کمتری حُکم صادر می‌شود و زوجین درگیر پرونده های جانبی دیگری نظیر مطالبه مهریه و نفقه و الزام به تمکین نمی شوند . درخواست طلاق توسط زوجه ،  علاوه بر اینکه نیازمند وجود دلایل و اثبات آن در دادگاه خانواده است زمان بسیار بیشتری نیز می برد . در خواست طلاق از سوری زوجه نیز بار مالی سنگینی برای مرد دارد . هم‌ چنین در طلاق یک طرفه، به دلیل برخورد طرفین از روی کدورت با یکدیگر، زوجین و مخصوصاً فرزندان از لحاظ روحی آسیب می‌بینند. بنابراین بهتربن راه برای جدایی ، طلاق توافقی است .

مدارک لازم برای طلاق توافقی

 • اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
 • اصل عقدنامه ازدواج
 • صورتجلسه توافقات زوجین
 • گواهی بکارت (در صورت ادعا زوجه مبنی بر عدم نزدیکی)
 • گواهی عدم سازش از مراکز مشاوره خانواده شرکت

حقوق مالی زوجه در طلاق توافق 

حقوق مالی زوجه عبارت است مطالبه مهریه ، نفقه ، جهیزیه و اجرت المثل ایام زندگی که باید در خصوص آنها تعیین تکلیف شود . در طلاق توافقی همچنانکه از نام آن پیداست طرفین در خصوص تمامی موارد فوق باید به توافق رسیده باشند . یعنی اینکه در طلاق توافقی ممکن است توافق شود قسمتی با تمامی حقوق مالی زوجه پرداخت شود یا توافق شود زوجه تمام حقوق مالی خود را ببخشد .

وکیل طلاق توافقی

طلاق توافقی راهکاری برای به حداقل رساندن مشکلات و آسیب‌های  طلاق و جدایی است . اگر تصمیم بر جدایی گرفته‌اید و قصد دارید همه چیز با توافق و بدون دردسر خاتمه یابد پیشنهاد میشود که حتماً با یک وکیل که در زمینه دعاوی خانواده و طلاق فعالیت می‌کند، مشورت نمایید و یا وکالت اینکار را به او بسپارید.

وکیل طلاق توافقی سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین می کند و اگر تصمیم آنها بر جدایی قطعی باشد با تجربه ای که دارد طرفین را در انجام مراحل طلاق توافقی راهنمایی می کند . برای این کار قبل از هرچیز توافق و تراضی زوجین در خصوص مهریه  نفقه و جهیزیه و فرزند مشترک لازم است . وکیل طلاق توافقی بعد از توافق طرفین در موضوعات فوق صورتجلسه ی توافقات زوجین را  تنظیم و به امضا زوجین می رساند و اقدام به ثبت دادخواست طلاق توافق می نماید .

مدت اعتبار رای طلاق توافق

به موجب ماده 34 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده‌ است، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.

طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق 

در حال حاضر طلاق توافقی با وکالتنامه طلاق که زوج به زوجه میدهد نیز امکان پذیر است . وکالت در طلاق حقی است که مرد به زن می دهد که بنابر توافق انجام شده بتواند وکالتا از جانب مرد نسبت به طلاق اقدام کند .در طلاق بوسیله وکالتنامه زوجه باید یک نفر وکیل دادگستری از طرف مرد انتخاب نماید تا وکیل مربوطه از طرف مرد در دادگاه حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهد .

زنی که از شوهرش وکالت  دارد نمی تواند بدون وکیل دادگستری وکالت را اعمال نماید به عبارت دیگر کسی می تواند در دادگاه وکالت کند که وکیل دادگستری باشد. در این راستا زن به استناد وکالتنامه طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می کند و بر طبق حدود اختیارات وکالتنامه، برای شوهر وکیل انتخاب می کند و وکیل منتخب، وکیل مع الواسطه شوهر می شود.

شرایط وکالتنامه طلاق 

وکالت در طلاق باید به موجب وکالتنامه ای کامل و جامع که در بردارنده تمامی موارد زیر باشد تنظیم شود :

 1. وکالتنامه بلاعزل : بهتر است وکالت در طلاق بلاعزل باشد، در غیر این صورت، زوج وکالت دهنده هر زمان که بخواهد می‌تواند وکیل یا همان زوجه را عزل نماید.
 2. حق توکیل به غیر: یکی از مهمترین، نکات متن وکالتنامه طلاق، قابل توکیل به غیر بودن آن است. زیرا زوجه باید حتما از جانب شوهر خود وکیل طلاق توافقی بگیرد. در صورت عدم قابلیت توکیل، یا عدم حق انتخاب وکیل، عملا وکالتنامه صادر شده را نمی‌توان استفاده نمود.
 3. تعیین تکلیف حقوق مالی و غیر مالی: در وکالتنامه یا سند جداگانه ای دفاتر اسناد رسمی تنظیم می کنند باید حقوق مالی زوجه و سایر موضوعات مرتبط مانند حضانت فرزندان مشخص شود .
 4. اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی: با درج و اضافه کردن حق اسقاط در وکالتنامه ، زوجه می‌تواند از جانب زوج نیز حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را اسقاط نماید که در این صورت رای دادگاه قطعی خواهد شد . در صورت عدم داشتن این دو حق، زوجه برای قطعیت رای باید ۴۴ روز صبر کند.
 5. حق اجرای صیغه طلاق: برای آن که پس از قطعیت حکم بتوان طلاق را در دفتر طلاق ثبت کرد ، باید زن حق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را نیز در وکالتنامه داشته باشد . در غیر این صورت، زوج باید در هنگام اجرای صیغه طلاق حضور پیدا کند.

نمونه متن وکالتنامه طلاق 

مورد وکالت: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادگاه های خانواده و یا شوراهاي حل اختلاف و ديگر مراجع صالحه، تقديم دادخواست، انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر يک از وکلاي دادگستري در راستای مطلقه نمودن خانم … (وکيل) از قيد زوجيت موکل و درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش يا حکم طلاق به هر قسم از طلاق اعم از توافقی، یکطرفه،بائن، رجعي، خلع يا مبارات و با هر شرط و قرار، وکالت در قبول بذل  مهريه يا کمتر و يا بيشتر از آن یا معادل آن به هر مقدار که وکیل صلاح بداند و هر شرط ضمن العقد . تعيين تکليف حضانت، ملاقات و نفقه فرزند يا فرزندان مشترک و همچنین تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، نفقه و اجرت المثل، معرفي و انتخاب داور و مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق توکيل به غير، تجديد نظرخواهي و فرجام خواهي و حق اسقاط تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به تشخیص وکیل، استرداد دعوي يا دادخواست، حضور در هر يک از دفاتر رسمي ثبت طلاق و اجراي صيغه شرعي طلاق و امضاء کليه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و همچنين انجام ساير تشريفات لازم و قانوني با اختيارات کامل به نحوي که در هيچ از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد با توکیل به غیر.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up