قرارداد پیمانکاری ساختمان (تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی)

قرارداد پیمانکاری ساختمان (تعمیرات

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان (تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی) از جمله نمونه قراردادهای پیمانکاری پر کاربرد و با اهمیت است . به همین دلیل لازم دانسته شد نمونه ای از آن در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد تا راهنما و راهگشای آنها باشد.

این قرارداد فی مابین طرف اول بعنوان کارفرما و طرف دوم بعنوان پیمانکار به شرح آتی منعقد و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع است :

طرف اول-آقای/خانم …………………فرزند ………………. به شناسنامه شماره ……………………………… کدملی  …………………………………به نشانی……………………………………………….

طرف دوم-آقای/خانم/شرکت ……………………………. فرزند…………………به شناسنامه شماره /به شماره ثبت …………………………………. کدملی……………. به نشانی……………………….

نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد.

  • ماده دو .موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد و شرح ان عبارتند از انجام تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی شامل ……………………واقع شده در……………………………که پروانه ساختمانی/مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد

شرح عمیات ساختمانی عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.

تبصره – هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم الحاقیه و متتم به این قرارداد با امضاء کتبی طرفین امکان پذیرخواهد بود.

  • ماده سه . مبلغ قرارداد و شرایط پرداخت

مبلغ کل قرارداد عبارتند از……………………که مقرر گردید به این شرح تادیه شود:

الف- مبلغ……………….. ریال به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت چک یا نقداٌ تادیه می گردد و سایر مبالغ قرارداد در تاریخ های الف-   ب-   ج-/بر اساس میزان پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

ب- کارفرما می تواند در هر مرحله ای بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید.

ج- در صورت تاخیر پیمانکار در اجرای قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ………… ریال به عنوان خسارت و وجه التزام از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

د- تهیه وخریداری مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق شده بعمل آید.

ه- پیمانکار حق واگذاری را به هیچ شخصی به هیچ عنوانی نخواهد داشت.

  • ماده چهار . مدت قرارداد

مدت این قرارداد عبارت است  از شروع عملیات ساختمانی از تاریخ ………. الی تاریخ……………. است که باید تا تاریخ…. خاتمه یافته و آن را تحویل دهند.

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید، کارفرما حق خواهد داشت با اخذ تامین دلیل در قرارداد پیمانکاری بعد از مدت مذکور راساٌ‌ اقدام به ادامه عملیات نماید در اینصورت نیازی به تواق مجدد فی مابین برای تحویل موضوع قرارداد نبوده و وی حق تصرف را خواهد داشت در این صورت پرداخت خسارت روزانه موضوع ماده ۳ از تاریخ مذکور منتفی خواهد شد و پیمانکاربرای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در این خصوص وکالت تفویض نموده تا برای تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگردد .

  • ماده پنج . تعهدات پیمانکار

۱- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافقات بعمل آمده به انجام رساند و مطابق موازین فنی بعمل آورده تا مورد قبول کارفرما قرار گیرد /عملیات ساختمانی را تحت نظر مهندس ناظر بعمل آورد.

۲- رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار است. وی متعهد است با هماهنگی با کارفرما قبل از اقدام به نماینده بیمه گذار معتبر منحصراٌ بیمه …………….. مراجعه کرده و با هماهنگی کامل با بیمه مذکور کلیه کارگران وعملیات انجامی را بیمه نماید.

در اختیار قراردادن کلیه ابزار رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران ماهر در این راستا استفاده نماید.

۳- پیمانکار متعهد است کار موضوع قرارداد را با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه بعمل اورده و چنانچه قسمتی را خارج از ضوابط و توافقات به انجام رساند مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید در صورت عدم موافقت کارفرما . وی حق خواهد داشت با اخذ خسارت مربوطه خود انها را به انجام رسانیده یا پیمانکار را موظف به تصحیح نماید در اینصورت خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت استفاده از موضوع قرارداد با پیمانکار متخلف می باشد.

۴- پیمانکار چنانچه خسارتی را بدلیل بی توجهی یا تخلف از وظایف به موضوع قرارداد یا تاسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی  وارد بنماید ملزم به جبران است.

۵- پیمانکار موظف است بعد از تحویل موضوع قرارداد که میزان آن …. ماه تعیین می گردد موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد گردد پیمانکار در صورتی که آن مرتبط با نحوه اجرای تعهدات وی باشد به هزینه خود رفع عیب نماید.

  •  ماده شش . حل اختلاف

چنانچه اختلافی فی مابین کارفرما وپیمانکار در نحوه اجرای قرارداد یا تعبیر یا تفسیرمفاد قرارداد پیش آید ابتدا سعی در حل اختلاف از طریق مصالحه و سازش و در غیر اینصورت مراجع قضایی صالح به رسیدگی به اختلاف طرفین خواهند بود .

این قرارداد در………. نسخه تهیه و در تاریخ……….. به امضاء طرفین رسیده و هریک از نسخ از اعتبار کامل بر خوردار است .

محل امضاء پیمانکار                           محل امضاء کارفرما

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up