دادنامه با موضوع حکم بر رفع تعهدات ارزی

دادنامه با موضوع حکم بر رفع تعهدات ارزی

 
 دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ صادره از شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی مجتمعقضایی شهید بهشتی تهران
در خصوص دعویبه طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکش و بانک ش شعبه … دایر بر الزام خواندگان بر رفع تعهد ارزی در ارتباط با حواله های ارزی …. و نیز الزام خواندگان به فک رهن و رفع اثر از تضمینات مأخوذه از خواهان در خصوص اعطای حواله های ارزی مذکور به انضمام خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل به استناد وکالت نامه وکیل و مستندات ضمیمه دادخواست ابتدائا در خصوص دعوی مطروحه خواهان علیه بانک مرکزی نظر به اینکه بانک یاد شده شخصیت مستقل حقوقی داشته و طرف قرارداد خواهان نبوده است و دعوی خواهان اساساً توجهی به خوانده یاد شده نداشته لذا مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد و درخصوص دعوی خواهان به طرفیت بانک ش. شعبه … نظر به اینکه بانک یاد شده فاقد شخصیت مستقل حقوقی بوده و واحد زیر مجموعه بانک … میباشد.
لذا طرح دعوى عليه وي صحیح نبوده و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میدارد و اما درخصوص دعوی خواهان به طرفیت بانک ش به شرح فوق با این توضیح که خواهان طی حواله های ارزی مختلف مبالغی ارز خارجی اعم از لیر ترکیه – وون کره جنوبی و یورو جهت وارد نمودن کالاهای مشخص طبق قراردادهای منعقده از خوانده اخذ نموده و حال مدعی است که به تعهدات خود عمل نموده و کالاهای مورد قرارداد را وارد نموده و برگه های سبز گمرکی آنها را به خوانده داده است ولیکن خواندهحاضر به فک رهن و رفع اثر از تضمینات مأخوذه نگردیده است.دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده تا کارشناس منتخب با بررسی مدارک طرفین و اسناد گمرکی خواهان اعلام نماید آیا خواهان به تعهدات ارزی مورد نظر در زمینه ورود، ترخیص کالا و ارائه برگه سبز گمرکی به خوانده عمل کرد یا خیر و در صورت مغایرت فیمابین کالاهای وارده و اسناد مرتبط با آن، نوع و میزان مغایرت را معین نماید و همچنین بررسی نماید با توجه به مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به تعهدات ناشی از واردات کالا آیا مغایرت احتمالی مذکور سبب و مانع رفع تعهدات ارزی از سوی بانک خواهد بود یا خیر؟

که سرانجام کارشناس منتخب در نظریه شماره … اعلام داشته است که با توجه به رسیدگی های انجام شده و مدارک ارائه شده طرفین ثبت سفارشات به منظور واردات کاغذ بوده  است که گر چه در قسمت لیر ترکیه خواهان لیر تعهدات ایفا نشده دارد ولیکن در خصوص ارزهای دیگر وون و یورو خواهان مازاد تعهدات خود در قبال خوانده را تسویه نموده که در جمع خواهان تعهدی از بابت ارزهای اخذ شده مطابق اوراق سبز گمرکی به بانک خوانده ندارد و موارد اختلاف طرفین در شمار تعرفه کالای وارد شده میباشد که طبقه بندی هر دو کالای ثبت شده و کالای وارد شده زیر مجموعه یک کد کالایی و از یک نوع ثبت میباشد قرار مذکور به طرفین ابلاغ گردید وکیل خوانده به نظریه کارشناسی بدوی اعتراض نموده که عمده دلایل ایشان این است که خواهان غیر از بانک پ از بانک س. نیز برای واردات کاغذ ارز اخذ نموده است و در واقع اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی خود را مربوط بانک .س را به کارشناس ارائه نموده و کارشناس نیز بدون توجه به این موضوع اقدام به تهیه گزارش نموده لذا دادگاه از کارشناس خواسته تا نظر تکمیلی خودش را راجع به ایراد به عمل آمده ارائه نماید که کارشناس در نظریه تکمیلی … صراحتاً اعلام کرده است با بررسی مجدد تمامی برگ سبزهای ارائه شده تک تک از طریق سامانه جامع تجارت و استعلام کتبی از بانک س. مورد رسیدگی قرار گرفت و اعلام میگردد که ثبت سفارشها در تعهد بانک

دیگری نمیباشد که این نظریه تکمیلی نیز به طرفین ابلاغ می گردد و طرفین اعتراضی در مهلت به آن نمی نماید لذا با توجه به مراتب معنونه و اعلام نظر تکمیلی کارشناس و استناد دادگاه به آن که از اعتراض طرفین مصون مانده است دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و با احراز انجام تعهدات ارزی توسط خواهان مستندا به بندهای …. بانک مرکزی تحت عنوان … ناشی از واردات کالا و با توجه به بند ب ماده ۱۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱/۴/۱۸ و ماده آیین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۷ در خصوص تکلیف بانکها به اجرای کامل دستورات و بخش نامه های بانک و نیز ماده ۱۹۸و۵۱۵ ۵۲۰  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بانک ش. به رفع تعهدات ارزی خواهان در ارتباط با حواله های ارزی سه گانه موضوع دعوی و نیز رفع اثر و رفع توقیف از تضمینات مأخوذه و فک رهن از اموال مرهونه ای که به جهت اعطای حواله های ارزی مذکور از اموال تعرفه شده توسط خواهان در خصوص تضمین حواله های یاد شده و سفارش شده و نیز جبران خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناس و وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up