دعوى فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن

دعوى فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن

چکیده :در دعوی فک رهن نیازی به طرف قراردادن بانک مرتهن نیست
مرجع صدور : شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۶۶

  • رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم .م. الف فرزند ر با وکالت آقایان م. الف. وع. و. به طرفیت خواندگان .۱ م زوغیره مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نام موکل و رفع موانع تنظیم سند و خسارات به شرح دادخواست مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به پاسخ استعلام طی شماره ۵۹۹۹۲ مورخ ۹۰/۱۱/۱۸ که حکایت از در رهن بودن ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۱۲۴/۷۹۵ داشته لذا بنا به مراتب یاد شده و عدم تصریح فک رهن به عنوان خواسته و به تبع آن طرف دعوی قرار ندادن بانک مرتهن از سوی خواهان دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندانسته و قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان [را] صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران

  • رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظرخواهی خانم .م .الف با وکالت آقایان و و .الف. ب. به طرفیت آقای م. ز. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷-۹۱/۴/۵ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند به لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت بانک و نیز همچنین طرح ننمودن دعوی فـک رهن صادر گردیده موجه و صحیح به نظر میرسد چرا که اولاً در دعوی فک رهن نیازی به طرف قراردادن بانک مرتهن نیست ثانیاً از آنجایی که تجدیدنظرخواه در سطر پنجم دادخواست دعوی فک رهن را مورد خواسته قرار داده است لذا صدور قرار رد به این دلیل که دعوی فک رهن طرح نگردیده موجه و صحیح نیست دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۷۷۱ قانون مدنی ضمن نقض قرار مزبور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهار نظر نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up