اعتراض به توقیف مستثنیات دین

اعتراض به توقیف مستثنیات دین و رفع بازداشت مستثنیات دین از دعاوی شایع در مراجع ثبتی و قضایی است. توضیح اینکه قاعده اصلی این است که تمامی اموال بدهکار اعم از منقول و غیرمنقول بنا به درخواست طلبکار قابل توقیف و متعاقبا انجام مزایده می باشند، مگراینکه اموال معرفی شده بنا به اعتراض بدهکار و احراز آن از سوی مقام رسیدگی کننده از مصادیق مستثنیات دین تشخیص داده شود، که در این صورت تمام یا بخش مستثنیات دین مال توقیف شده متعلق به بدهکار خواهد بود. نحوه اعتراض در اداره اجرای ثبت و مراجع قضایی متفاوت است. که به تفکیک به بیان هریک می پردازیم.

نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت 

شکایت از عملیات اجرایی و رفع بازداشت مستثنیات دین نیازی به ثبت در فرم مخصوصی نداشته و شاکی اعتراض خود را بر روی اوراق عادی نوشته و بهمراه مستندات و دلایل خود به ثبت محل تسلیم می نماید. 

بموجب ماده 169 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا رئیس ثبت محل مکلف است فورا رسیدگی نماید. ولی ضابط و ملاکی برای فوریت درقانون نیامده است.

پس از آنکه رئیس ثبت محل به موضوع شکایت شاکی رسیدگی کرد، مکلف است نظریه خود را بطور کتبی اعلام نماید. نظریه مذکور از طریق صدور اخطاریه به اشخاص ذی نفع ( متعهد و متعهدله) ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را جهت ارجاع پرونده به هیات نظارت، تسلیم ثبت محل نمایند.

نکته کاربردی:

محکوم علیه در صورت عدم موفقیت در مراجع مذکور می تواند با طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی در دادگاه نسبت به رفع بازداشت مستثنیات دین و در صورت انتقال مال به محکوم له یا شخص ثالث طرح دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی در دادگاه نیز ضرورت خواهد یافت. 

مهلت اعتراض به مستثنیات دین در اداره اجرای ثبت

نظر رئیس ثبت محل از سوی متعهد یا متعهدله ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات نظارت می باشد.

نحوه اعتراض به توقیف مستثنیات دین در دادگاه

مرجع صالح جهت تشخیص مستثنیات دین بودن اموال در مراجع دادگستری، قاضی اجرای احکام مدنی و دادگاه حقوقی بدوی است. توضیح اینکه قاضی اجرای احکام مدنی تابع نظردادگاه بدوی صادرکننده قرار تامین خواسته و اجراییه می باشد. محکوم علیه می تواند جهت رفع بازداشت مستثنیات دین در قالب یک لایحه مراتب اعتراض خود را به همراه دلایل استنادی جهت رسیدگی ارائه نمایند.

آیا امکان اجرای رای از مستثنیات دین وجود دارد؟

با توجه به اینکه مقررات بخش مستثنیات دین از قواعد آمره است ، واحد اجرای احکام و دادگاه موظف به رعایت قواعد آن هستند. مگر آنکه محکوم علیه از این امتیازصرف نظرنماید.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیزطی نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲ اعلام نظرنموده است.

سوال:۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می باشد یا خیر، تکلیف مرجع قضایی است و یا اینکه تا قبل از 

ایراد از سوی محکوم علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است، چه آنکه محکوم علیه مراتب مستثنیات دین بودن  مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ علیه نیست. شایان ذکر است، چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض به توقیف مستثنیات دین در اداره ثبت 

مرجع رسیدگی به شکایات ازعملیات اجرایی از جمله اعتراض به توقیف مستثنیات دین، رئیس ثبت محل است.

برهمین اساس چنانچه در جریان عملیات اجرائی، تخلف یا اشتباه یا اقداماتی صورت گیرد که مورد اعتراض هریک از طرفین پرونده اجرایی ( اعم ازمتعهد و متعهدله ) و یا اشخاص ثالث باشد، برابرماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا شخص معترض می تواند شکایت خود را با ذکردلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.

در مواردی که اوراق اجرایی بموجب ماده 30 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به لحاظ وقوع اموال در حوزه دیگری به حوزه مذکور جهت توقیف و انجام عملیات اجرایی مزایده واگذار می شود، هر گونه اعتراض به رئیس ثبت محل نیابت گیرنده می بایست داده شود و نامبرده مکلف است نسبت به اعتراض به توقیف مستثنیات دین تصمیم گیری نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی در اختلاف طرفین در مورد مستثنیات دین

مرجع صالح جهت تشخیص مستثنیات دین بودن اموال در مراجع دادگستری، قاضی اجرای احکام مدنی و دادگاه حقوقی بدوی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند. توضیح اینکه قاضی اجرای احکام مدنی تابع نظردادگاه بدوی صادرکننده اجراییه می باشد. محکوم له و محکوم علیه می توانند در قالب یک لایحه مراتب اعتراض خود را به همراه دلایل استنادی جهت رسیدگی ارائه نمایند.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

12 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام بنده شکایت از عملیات اجرایی ثبت رو به دادگاه کردم ولی دادگاه عدم صلاحیت صادر کرده و الان تنها امیدم تجدید نظر دیوان عدالت اداری هست

  پاسخ
 • به عنوان خواهان بابت چک برگشتی از بدهکار در مرحله تامین خواسته در شورای حل اختلاف خودروی نیسان وانت را سیستمی سپس فیزیکی توقیف کردم خوانده در ارایه لایحه‌ای اعلام کرد که تنها وسیله امرار معاشش همین خودرو است قاضی دستور تحقیقات صادر نمود و در تحقیقات کلانتری فقط یک نفر امضا کردکه ان هم شورای اسلامی روستا بود. در نتیجه رفع توقیف صادر شد با توجه به موارد ذیل:
  ۱- در هنگام توقیف فیزیکی در صورتجلسه کلانتری شخصی که خود کارگر خوانده در کارگاه بلوک زنی بود اعلام کرد من راننده ماشین هستم امضا و اثر انگشت زد.
  ۲-با توجه به اینکه کارگاه مورد نظر متعلق به پدر خوانده بوده و پدرشان حدود ۱۰ سال است کلیه امور را به فرزند خود واگذار نموده و هیچگونه فعالیتی ندارد از تامین اجتماعی استعلام گرفتیم (البته به دستور قضایی) خوانده در کارگاه ۱۸ سال سابقه بیمه کارگری داشت یعنی ماشین شغل دوم محسوب میشود.
  ۳-با توجه به موضوع ۲ استشهادیه تهیه نمودم مبنی بر این که مسولیت کارکاه بعهده خوانده بوده و پدرشان هیچگونه فعالیتی ندارد و ۴ کسبه همشغل خوانده گواه بر این مدعا شدند با امضا و مهر.
  با عنایت به جمیع جهات عرض شده قاضی با توقیف مجدد موافقت نمینماید لطفا راهنمایی فرمایید که ایا به دلیل عدم توجه قاضی به مستندات پرونده میتوان شکایت علیه قاضی مطرح نمود؟ یا راه کار درست برای رسیدن به حق با توجه به قطعی شدن رای چیست؟

  پاسخ
  • شما استعلام سایر اموال و یا دارایی‌های احتمالی محکوم علیه را بگیرید درصورتی که اموالی یافت نشد تقاضای اجرای ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را بنمایید و حکم جلب بگیرید .

   پاسخ
 • از منزل پدری یک دانگ به نامم هست. چه اقدامی انجام بدهم که این یک دانگ در مطالبه مهریه همسرم توقیف نشود؟
  ضمنا در حال حاضر مادرم در این منزل سکونت دارند.

  پاسخ
 • با سلام
  بابت ارث از منزل پدری،مادرم برای سهم هر یک از وراث سند گرفته و بابت مهریه توقیف شده منزل.میخواستم ببینم مستثنیات و دین است امیدی به رفع توقیف هست؟
  ممنون میشم زود پاسخگو باشید

  پاسخ
  • با سلام
   سهم الارث جز مستثنیات دین محسوب نمی شود

   پاسخ
   • خیلی ممنونم که پاسخگو هستین🙏🙏
    متوجه اینکه سهم الارث جز مستسنیات دین محسوب نمیشود چیه؟
    یعنی من نمیتونم اقدامی انجام بدن و زوجه توقیف میکنن و میگیرن؟
    میشه خواهش کنم یه راهنمایی کنین🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

    پاسخ
    • با سلام
     متاسفانه علی رغم دیدگاه متفاوت در این خصوص ، ادارات اجرای ثبت با تفسیر شخصی نسبت به توقیف قدرالسهم شخص از پلاک اقدام می نمایند. هر چند مبنای قانونی در این خصوص وجود ندارد. با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، در خصوص مستثنیات بودن ملک ، مشاع یا غیر مشاع بودن آن با فرض وجود شرایط قانونی بلامانع است.

     پاسخ
 • آیا سهام زوج جز مستثنیات دین می باشد؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up