جرم کلاهبرداری و مجازات آن

مجازات جرم کلاهبرداری | تنظیم شکایت و لایحه دفاعیه

جرم کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه اقدام به فریب مالباخته نموده و بدین وسیله اقدام به بردن مال دیگری جهت اخذ سود برای خود یا شخص ثالث می نماید.که وجه تمایز بارز این جرم نسبت به سایر جرائم علیه اموال همچون انتقال مال غیر و خیانت در امانت ، این است که مال باخته با فریب صورت گرفته از سوی کلاهبردار، اقدام به پرداخت یا تحویل مال خود به مجرم اقدام می نماید. که ممکن است با انجام اعمال مجرمانه ای همچون جعل و استفاده از سند مجعول صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است، علیرغم تصور عموم مردم صرف دروغ گفتن کفایت لازم جهت تجمیع عناصر جرم کلاهبرداری نبوده و احراز وقوع عملیات متقلبانه و فریب مالباخته و بردن متعاقب مال شرط ضروری و لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری است.

ماده قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات آن 

قانونگذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 به جرم انگاری بزه کلاهبرداری و بیان عناصر قانونی آن پرداخت است.که به عنوان مبنای قانونی ملاک عمل مراجع قضایی قرار می گیرد.

در این ماده آمده است. ((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، وزراتخانه ها،کارخانجات، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشارآگهی های چاپی یا خطی صورت گرفته باشد با مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 شرایط تحقق جرم کلاهبرداری (عناصر قانونی جرم کلاهبرداری)

1.عنصرقانونی:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 عنصر قانونی جرم انگاری جرم کلاهبرداری از سوی قانونگذاراست.

2.عنصر روانی:

احراز تحقق قصد حیله و فریب یا استفاده از وسایل متقلبانه از سوی مجرم جهت فریب مالباخته با هدف دریافت مال یا اسناد و امثال آنها. 

3.عنصرمادی:

تحصیل وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها از سوی کلاهبردار.پ

شرایط طرح شکایت جرم کلاهبرداری (نحوه دفاع در خصوص شکایت کلاهبرداری)

جهت طرح شکایت کلاهبرداری و اثبات وقوع جرم کلاهبرداری ، جمع شدن شرایط مذکور در بند فوق حائز اهمیت اساسی است . بر همین اساس در فرض عدم تحقق هر یک از شرایط مذکور ممکن است موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج و مشمول عنوان کیفری دیگر و یا فاقد وصف مجرمانه باشد. فلذا با توجه به پیچیدگی های روزافزون موضوعات مراودات مالی و حقوقی اشخاص احراز وجود وصف کیفری امری تخصصی و فنی است.

مضافا صرف دروغ گفتن شخص ملاک تحقق جرم کلاهبرداری نمی باشد و علیرغم ظاهر ساده شرایط سه گانه تحقق جرم کلاهبرداری، احراز تحقق شرایط جرم کلاهبرداری براساس هر مورد حقوقی بسیار پیچیده و چه بسا به علت عدم اشراف قانونی لازم و یا عدم دفاع مناسب از سوی شاکی یا متهم چه بسا عملی فاقد یا واجد وصف کیفری کلاهبرداری شده و موجبات تضییع حقوق و خسارات غیرقابل جبران و در مظان طرح شکایت کیفری افترای مالباخته نیزگردد.

انواع مصادیق جرم کلاهبرداری (جرائم در حکم کلاهبرداری) 

جهت تحقق جرم کلاهبرداری تحقق شرایط سه گانه اعلامی صدرالذکر امری ضروری است. از طرف دیگر برخی از جرائم علیرغم تشابه آنها با جرم کلاهبرداری، فاقد تمامی عناصر قانونی جهت تحقق جرم کلاهبرداری هستند. ولی به علت شدت اثرات وارده آنها به حقوق اشخاص و جامعه، قانونگذار با جرم انگاری آنها به موجب مقررات مختلف قانونی، صرفا درخصوص مجازات آنها اقدام به تسری مجازات کلاهبرداری به آنها نموده است و در خصوص شرایط تحقق هر یک رجوع به قانون مربوط به هر یک امری ضروری است،که مصادیق مبتلابه آنها عبارتند از:

 • انتقال مال غیر به اشخاص ثالث و یا اطلاع انتقال گیرنده از متعلق به غیر بودن مال موضوع قرارداد در زمان انتقال 
 • تبانی برای بردن مال غیر 
 • معرفی مال غیر به عوض مال خود به دستگاههای حاکمیتی و انجام عملیات اجرائی نسبت به آنها 
 • تقاضای ثبت ملک از سوی امین به اداره ثبت اسناد و املاک بنام خود 
 • تقویم متقلبانه سهم الشرکه از سوی شرکای شرکت به میزان بیشتر از ارزش واقعی معاملاتی مال تعرفه شده 
 • خیانت یا تبانی متصرف ملک برای ثبت ملک بنام شخص ثالث و یا متصرف قلمداد نمودن خود جهت ثبت ملک بنام خود 
 • اظهار خلاف واقع موسسین و یا مدیران شرکت تجاری با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی در خصوص تودیع و پرداخت تمامی سهم الشرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد مالی مربوطه جهت ثبت شرکت های مذکور.
 • جعل عنوان نمایندگی بیمه 
 • انجام تقاضای ثبت ملک از سوی وارث علیرغم علم و اطلاع وارث به انتقال ملک از سوی مورث خود به شخص ثالث و یا سلب مالکیت مورث
 • فروش ارز دولتی در بازار آزاد 
 • اقدام شخص جهت انتقال طلب خود به شخص ثالث و متعاقبا اخذ آن از مدیون سابق خود یا انتقال مجدد طلب واگذار شده به غیر.

آیا جرم کلاهبرداری از جرائم قابل گذشت است؟

ایتدا لازم است، به تعریف جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بپردازیم و متعاقبا به آخرین تغییرات قانونی صورت گرفته اشاره نمائیم.

1.جرائم قابل گذشت، جرائمی است که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آنها منوط به ثبت شکایت از سوی شاکی و عدم اعلام گذشت از سوی او می باشد. فلذا در صورتی که شاکی در هر مرحله ای از ادامه شکایت خود انصراف دهد برحسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای حکم صادر می شود.

2.جرائم غیرقابل گذشت؛ جرائمی است که گذشت شاکی در تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات بلاتاثیر است و مدعی العموم به نمایندگی از جامعه نسبت به پیگیری پرونده اقدام می نماید.

که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانونگذارعلیرغم غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری در گذشته با شرایط و حدنصابی مالی خاصی قائل به قابل گذشت بودن آن شده است.

توضیح اینکه بموجب قانون فوق دایره شمول جرائم قابل گذشت اعلامی در ماده 104 قانون مجازات اسلامی با الحاق یک تبصره به آن توسعه یافت. که براساس آن جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/09/1367 تا حد نصاب مبلغ یا ارزش مال  تا 100 میلیون تومان جزو جزائم قابل گذشت محسوب می شوند، اما حد نصاب مالی بالاتر در شمول جرائم غیرقابل گذشت کماکان باقی ماند.

مجازات جرم کلاهبرداری تا حد نصاب مالی 100 میلیون تومان چیست؟

درفرضی که جرم کلاهبرداری مشمول تا حد نصاب مالی 100 میلیون تومان باشد،با توجه به قرار گرفتن آن در زمره جرائم قابل گذشت و با عنایت به تبصره ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد،که اگرجرائمی قابل گذشت باشد و مجازات حبس آن در زمره جرائم درجه 4 تا 8 باشد میزان حبس به نصف تقلیل می یابد،پس بنابراین مجازات حبس 1 تا 7 سال مقرره در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری به 6 ماه تا حداکثر سه سال و نیم کاهش خواهد یافت.

نکات کاربردی:

جرائم درحکم کلاهبرداری از شمول جرائم قابل گذشت خارج می باشند، توضیح اینکه حد نصاب تا 100میلیون تومان اعلامی در مقرره مذکور صرفا مشمول جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و در خصوص سایر جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات جرم کلاهبرداری مشمول آنها می گردد، خارج است. فلذا در صورت وقوع هر یک از مصادیق جرائم در حکم کلاهبرداری که در بندهای مذکور به آنها اشاره شد، با هر حدنصابی جز جرائم قابل گذشت محسوب می گردند.

تاثیر رضایت شاکی بر جنبه عمومی کلاهبرداری 

جرم کلاهبرداری تا حد نصاب 100 میلیون تومان قابل گذشت است.که با فرض رضایت شاکی تعقیب،رسیدگی و اجرای مجازات متوقف و پرونده مختومه می گردد.

ولی در خصوص جرائم کلاهبرداری بالاتر از حد نصاب مذکور،گذشت شاکی تاثیری در جنبه عمومی جرم نداشته و پرونده توسط دادستان کماکان پیگیری می شود و نهایتا به مانند تمامی جرائم غیرقابل گذشت منتج به برائت یا محکومیت متهم خواهد شد و در فرض اعلام رضایت از سوی شاکی، امکان تخفیف مجازات از سوی دادگاه می تواند حاصل شود.

لازم به ذکر است، حتی با فرض اعلام رضایت شاکی و اختیارات قانونی، دادگاه صرفا می تواند بین 1 تا 7 سال حبس مقرره قانونی اقدام به صدور حکم حبس نماید و نهایتا رای به حداقل یکسال حبس دهد و از صدور حکم به کمتر از یکسال حبس یا تبدیل آن به جزای نقدی ممنوع است.

آیا جرم کلاهبرداری قابل تعلیق است؟

تعلیق مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات نسبت به شخصی است که به مجازات های تعزیری درجه سه تا هشت محکوم شده است.

که به موجب ماده 46 قانون مجازات اسلامی، دادگاه در خصوص جرائم اعلامی درجه سه تا هشت می تواند با فرض وجود شرایط تعلیق مجازات اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را برای یک تا پنج سال معلق نماید. که با گذشت مهلت های اعلامی و عدم وقوع جرم محکومیت کیفری از سابقه کیفری متهم از بین رفته و زائل می گردد.

در خصوص جرم کلاهبرداری با عنایت به  بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این جرم در شمول جرائم اقتصادی قرار گرفته است که بموجب بند ج ماده 47 قانون اعلامی،اجرای مجازات جرائم اقتصادی از جمله بزه کلاهبرداری تا حد نصاب 100 میلیون ریال( ده میلیون تومان) را قابل تعلیق دانسته است و قانونگذار نسبت به کلاهبرداری های بیش از 100 میلیون ریال  قائل به عدم شمول قابلیت تعلیق مجازات در آنها شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۸  با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

نمونه شکواییه کلاهبرداری (نحوه تنظیم شکواییه کلاهبرداری)

مشخصات طرفین
شاکی

(نام و مشخصات شاکی)

مشتکی عنه

(نام و مشخصات مشتکی عنه)

وکیل یا نماینده قانونی : …….. (در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی نوشته می شود)
موضوع :

کلاهبرداری

دلایل و منضمات

1 – کپی مصدق شناسنامه 2 – کپی مصدق کارت ملی 3 – شاهدین 4- سایر دلائل و مدارک ….

زمان و نشانی محل وقوع جرم  (زمان و محلی که جرم در آن، اتفاق افتاده است.)

شرح دادخواست :

باسلام ، احتراما به استحضار می رساند :

با توجه به اینکه فرزندم به نام ….. به اتهام انتقال مال غیر در زندان بوده و محکوم به حبس گردیده، در مورخه….. مشتکی عنه عنوان داشته که چون آشنا دارد، می تواند فرزندم را از زندان آزاد نماید و برای اثبات این امر، کارت سازمانی جعلی خود را نیز به اینجانب نشان داده است؛ همچنین، نامبرده، طی سه مرحله، جمعا مبلغ ….. ریال از بنده اخذ نموده، ولی تا حال حاضر، اقدامی نسبت به آزادی فرزندم ننموده و با حیله و فریب از من کلاهبرداری نموده است. لذا علیه ایشان شاکی بوده و تقاضای رسیدگی و پیگرد قانونی وی را خواستارم .

با تشکر و تجدید احترام

 

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

50 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام من سهامدار یه شرکتم که مدیرعامل تمام پول های شرکتو به حساب زنش میریخت و هیچ سودی به هیچکس نداد
  سال ۹۸ از مدیرعامل شرکت شکایت کلاهبرداری کردم که گفتن اختلاف حسابه و منع تعقیب گرف((تنها دلیل این اتفاق کم کاری وکیل بنده و عدم اطلاع شخص من از قوانین بود))
  الان ایشون عزل شده و من رئیس هیئت مدیره شدم و میخواستم بدونم میتونم از طرف شرکت ازشون درخواست کنم اموال شرکتو برگردونه و درصورتی که برنگردوند شکایت خیانت در امانت کنم؟ یا میشه دوباره شکایت کلاهبرداری کرد؟

  پاسخ
  • باسلام با توجه به اینکه شکایت کلاهبرداری یکبار انجام شده و قرار منع تعقیب صادر شده است دیگر نمی توانید شکایت کلاهبرداری کنید مگر اینکه دلیل جدید داشته باشد ضمن اینکه می توانید دادخواست حقوقی برای استرداد و مطالبه وجوه ادعایی مطرح نمایید .

   پاسخ
 • نزدیک یک سال هست اوراق قضایی و ابلاغ‌های قضایی یک شخص مجرم به جعل و کلاهبرداری هست و به هر دلیلی ناپیدا است، توسط ماموران قضایی دادگستری اجرای احکام بصورت حضوری به درب منزل اینجانب آورده می‌شود. خانه من شخص هست و مالک خودم هستم. هر چه قدر به مامور توضیح می‌دهم که چنین شخص این جا نداریم و آدرس را اشتباهی داده زیر بار نمی‌روند و می‌گویند در سامانه ثنا شخص مجرم آدرس منزل شما ثبت شده است. آمدن مامور باعت آبروزی من و خانواده‌ام در کوچه و پیش همسایه می‌شه. رفتم پیش قاضی شعبه می‌گه ما نمی‌تونیم آدرس سامانه را تغیر دهیم. لطفا راهنمایی بفرمایید من چیکار کنم، آیا راه حلی برای ویرایش و یا حذف آدرس منزل اینجانب از سامانه ثنا و یا دیگر پرونده‌های حقوقی و کیفری اون شخص مجرم وجود دارد. ممنون

  پاسخ
  • اگر شخص سامانه ثنا دارد اصلا ابلاغیه بصورت کاغذی ارسال نمیشود
   احتمالا شاکی پرونده آدرس شما رو به عنوان آدرس متهم اعلام کرده و باید به شعبه مراجعه و این موضوع رو اعلام کنید.

   پاسخ
 • باسلام بنده ۱۳ماه پیش به حرف یکی از دوستان که بهم گفت بیا ماشین تو بده بهت یه ۲۰۷صفر ثبت نامی بدم ماشینم رو دادم و سند هم زدم به نام اون کسی که اون بنده خدا ازش پول گرفته بود برای خرید ۲۰۷حالا الان ۱۳ماه که داره منو سرکار میزار که بهم ۲۰۷بده و تا امروز فقط یه ده میلیون به من بده و ماشین منو برده الان میخوام برای پول یا ماشینم شکایت کنم باید چیکار کنم پول هم اون کسی که سند خورده به نامش به من نداده

  پاسخ
 • یک پیج رمالی سرم کلاه گذاشت حال روحی بنده خوب نبود سواستفاده کردن پول گرفتن پاسخگو نیستن موندم چیکار کنم . برای کسی هم دعا نخواسته بودم همه متنا موجوده حال روحیم خوب نبود گفتن طلسمم کردن و برای رفع طلسم پول واریز کردم.

  پاسخ
 • آیا کسی که مورد کلاهبرداری واقع شده در شرکت‌های پانزی، و با شخص کلاهبردار یا لیدر شرکت با ترس اینکه کلیه اموال از بین نره، مجبور به امضای رسید و رضایت به استراداد نصف وجه شود بعد از دریافت نصف وجه میتونه شاکی شخص کلاهبردار بشه برای بقیه اموال؟ با توجه به رسید وامضا اجباری همراه با ترس

  پاسخ
 • باسلام خدمت شما عزیزان من ۲۸ سالمه و قبلا بازاری بودم با یک نفر شریک شدم برایه کار قصابی و اون از چک من سواستفاده کرد پولو بالا کشید. وشاکی‌ها از من بابت چک برگشتی شکایت کردن که پرونده مختومه اعلام شد الان قراره که اون اقا پول بده چون قبلا هم سابقیه کلاه برداری داشت الان میخواستم بدونم من میتونم در سپاه گزینش کنم با خیر چون خیلی علاقه دارم برام مهمه

  پاسخ
 • احتراما، خانه‌ای به نام پدر خانم و مادر خانم بنده است مستاجر از فروردین ۱۴۰۲ که باید تخلیه کند که نکرده و بعد از شکایت‌های مختلف دادگاه رای به تخلیه ملک داده است. اما ایشان از طریق پلیس اگاهی ابلاغیه‌ای برای من و مادر و پدر خانم ارسال کرده‌اند مبنی بر جعل و کلاهبرداری این موضوع برای بنده هنوز هضم نشده است؟ خانه دارای سند تک برگ و اجاره نامه اصولی دارد. بنده به عنوان داماد ذینفع این ماجرا نیستم لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
  • اول به پلیس اگاهی مراجعه و از موضوع اطلاع دقیق پیدا کنید کلاهبرداری شرایط خاصی دارد که باید پرونده و شکایت مطالعه شود تا نظر داد بعد از اطلاع از پرونده حتما با وکیل مشورت کنید

   پاسخ
 • محمد کریمی
  نوامبر 28, 2023 2:12 ب.ظ

  سلام وقتتون بخیر. من میخوام ویزای کاری بگیرم و کسی که میخواد این کار رو برام انجام بده خارج از کشوره و من اصلا ندیدمش و قراره عکس تمام مدارک و یه وکالت نامه براش بفرستم. میخواستم بدونم با مدارک مثل پاسپورت و کارت ملی و شناسنامه… میتونه کلاهبراری بکنه یا حسابای بانکیم رو هک کنه؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر من چند وقت پیش یک ماشین سنگین به دو شریک فروختم و وکالت دادم به هردوشون ولی اون ها تا تموم شدن تایم وکالت اصلا ماشین رو به نام خودشون نزدنند و دوباره درخواست وکالت کردن و یکی از اونها اومد و من وکالت ۶ دنگ رو به ایشون دادم الان شریکش از من و اقایی که وکالت رو دادم بهش شکایت کرده که چرا شما وکالت ۶ دنگ رو دادین بهش ایشون ازمن کلاهبرداری کرده و شماهم مقصرین که وکالت ۶ دنگ رو دادین الان من باید چیکار کنم ؟

  پاسخ
 • امروز یه پیام توی تلگرام داشتم که میگفت یکی ازت شکایت کرده و باید ظرف ۷۲ ساعت آینده باید پولشو بهش پس بدی. خواستم بپرسم فتا توی تلگرام پیام میده یا کلاهبرداریه؟

  پاسخ
 • فردی با ادعای اینکه در ارتش امریکاست و الان در سوریه ماموریته. از من درخواست کرده ایمیلی به فرمانده بزنم جهت درخواست مرخصی. در جواب ایمیل من به من گفته شد باید۱۵۰۰ دلار برای مرخصی بدم و برای روش ارسال این مبلغ از ایران گفتن از طریق بیت کویین اقدام کنیم. ایا حقیقت داره یا صرفا روشی برای دریافت پول و کلاهبرداری هست؟ ممنون از شما

  پاسخ
 • سردفتر اسناد رسمی امتیازات سردفتری خودرا بر خلاف قانون اساسی و ماده ۶۹ دفاتر تبت واگذار نموده است و همان امتیاز سردفتری خودرا بر خلاف قانون به چندین نفر فروخته شده است؟

  پاسخ
  • چنین اقدامی بعید است چون انتقال امتیاز دفترخانه تنها از طریق کانون سردفتران و هماهنگی اداره ثبت میسر بوده و تا آن زمان مبلغی پرداخت نخواهد شد. علی ایحال برای پیگیری موضوع هم میتوانید از طریق بازرسی و دادسرای انتظامی کانون سردفتران اقدام نمایید و هم از طریق طرح شکایت کیفری به اتهام کلاهبرداری میتوانید سردفتر مذکور را تحت پیگرد قانونی قرار دهید.

   پاسخ
 • درود
  بنده از یک نفر متهم به کلاهبرداری شدم مبلغی که بهشون برگردوندم حدود بیست میلیون که رضایت شاکی گرفتم ولی دادگاه انقلاب بوده حالا فرستادن دادگاه کیفری میخواستم بدونم که تکلیف من چی میشه یعنی ممکن بنده بین ۶ ماه تا ۳ و نیم سال برم حبس ؟
  بعد هم اینکه بنده سو سابقه کیفری ندارم

  پاسخ
  • با سلام
   با توجه به توضیحات شما ، علی رغم ابهامات موجود در آن با اخذ رضایت ، دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم به حداقل مجازات حبس اقدام نماید.جهت ارائه مشاوره دقیق تر در صورت تمایل با دفتر موسسه تماس حاصل فرمایید.

   پاسخ
 • سلام آیا سرمایه گذاری در شرکت fsbکار درستی است یاخیر من چند روزی است که به اصرار یکی ازدوستان برای سرمایه گذاری در این شرکت وسوسه شده‌ام آیا سرمایه گذاری بکنم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • با سلام. وقتی شخصی دفتر کار خود را به شخص دیگری بدونه داشتن مدارک شناسایی آن فرد به او بصورت ساعتی اجاره دهد و آن شخص در آن دفتر کلاهبرداری انجام دهد و برود ایا تکلیف شخص متضرر چه میشود؟

  پاسخ
 • از من کلاهبرداری شد مجرم هم دستگیر هم دادگاهی و هم رای صادر شده ولی برای رد مال اقدامی صورت نگرفته
  میخواستم بدونم چطوری باید پیگیری کنم؟

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  یه آقایی از موقعیت بد زندگی و فقیر حال و سادگی بنده سوءاستفاده کرد و با مبلغ کمی یه بار پوشاک قاچاق رو به اسمم زد و الان من ۱۵ماه است که در زندان بسر میبرم و مبلغ جریمه شده یک میلیارد و پانصد و چهل و دو میلیون تومان،که من جریمه رو تو تعزیرات تبدیل به حبس کردم شده ۱۶سال،الان میخواهم شکایت کنم به عنوان کلاهبرداری
  خواهشا راهنمایی کنید ممنون،????

  پاسخ
  • با سلام
   با توجه به اینکه اطلاعات تقدیمی شما ناقص است ، لطفا مستندات خود را جمع آوری نموده و به دفتر موسسه حقوقی آبان ارسال فرمایید تا مدارک بررسی شود و راه کاری به شما ارائه دهیم

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر من از ی گروه تلگرامی خواستم کار در منزل بگیرم طرف گفت شیش میلیون باید به حساب من بزنی تا کار در منزل بفرستم وقتی من اعتماد کردم و ریختم دیگه به من جواب نداد الان من باید چیکار کنم

  پاسخ
 • سلام
  خانمی هستم که دو سال پیش ۱۸ ملیون به آقایی دادم که ادعا میکرد در ترکیه در کار اجاره املاک است و قرار شد به اسم من خانه ای در ترکیه بگیرد و به مسافران اجاره دهد و هرماه سود این اجاره ها رو به حساب من واریز کند ، ایشون در قرار دادی که دست نوشته و امضا شده است نوشتند که ۱۵ملیون بنده دادم و برای آن سفته هم دریافت کردم (۳ ملیون رو چند روز بعد واریز کردم بدون دریافت سفته)که بر حسب درآمد هر ماه مقدار ۴ میلیون و یا ۵ ملیون به حساب من واریز کند و سپس زیر قرار داد را هردو امضا کرده و انگشت زدیم.
  ولی الان دو سال گذشته و نه از سود این پول خبری شده و نه از خود پول .
  بارها هم با شماره های مختلف تماس گرفته که بزودی خواهم داد ولی خبری نیست
  آیا من شکایت کنم میتوانم به جایی برسم یا مدارک و شواهد بیشتری بجز دست نوشته و سفته ۱۵ ملیون لازمه؟؟؟
  با تشکر

  پاسخ
 • ببخشید خواستم بپرسم چجوری باید متوجه شد سایت بازار معاملات طلای آنلاین کلاهبرداریه یا نه؟

  پاسخ
 • باسلام بنده راننده کامیون هستم که متاسفانه ازطریق… وسایر سایتها باخبرشدیم که نمایندگی ایران خودرو دیزل… بامدیریت آقای… ازطریق سبدعاملیت به نام مدیریت نمایندگی مذکوراقدام به فروش محصولات ایران خودرودیزل میکندکه همگی ما باتوجه به سردر وکدنمایندگی ایران خودرو دیزل اقدام به خرید کردیم که حدودا ۴۵نفرهستیم وهرکدام مبالغی ازدومیلیاروپانصدمیلیون تومان تاچهارمیلیا ردتومان رابه حساب شخصی ایشون واریزکردیم وایشون درقبال این واریزی اقرارنامه محضری به تاریخ دوماه برای تحویل کامیون به تک تک مادادن وازتاریخ تحویل تاکنون بیش ازدوماه گذشته که تاحالا نخبری ازماشین هست ونه پول که بعد ازتحقیقات ازکارخانه ایران خودرو مشخص شد که آقای بردبار هیچ مبلغی به حساب کارخانه واریز نکرده وبرای منافع شخصی خودشون استفاده کردن با پیگیری این موضوع وتجمع این افراد جلودادستان شهرسنندج وباخبر شدن دادستان محترم سریعا دستورجلب ایشان صادرشد وکمتر ازیک ساعت دستگیرشد وبه حضوردادستان معرفی شد که متآسفانه آقای دادستان فرصت ۳ماه دیگر رابه این کلاه برداردادن وایشون راآزادکردن حالا نمیانیم که به کی وکجاپناه ببریم

  پاسخ
  • فعلا اقدام قانونی دیگری متصور نیست و پس از گذشت زمان مذکور درصورتیکه به حقوق خود نرسیدید امکان پیگیری شکایت وجود دارد در این مدت می‌تواند از طریق دادستانی جهت ممنوع الخروج نمودن ایشان و اخذ تأمین مناسب درخواست خود را ثبت نمایید.

   پاسخ
 • حدود یک ماه پیش یه نفر به همسرم گفت میتونه برای دخترام کار دولتی جور کنه ودر ابتدا عکس کارت ملی وشناسنامه هر دو دخترم رو به همراه عکس شناسنامه من و همسرم و بعد هم شماره ملی همسرم رو خواست به گفته خودش برای تحقیقات بعد از دوهفته هم گفتن برای هر کدام از دخترهای ۵ میلیون و صد تومن پول درخواست کرد و ماهم واریز کردیم گفت برای باطل کردن تمبر این پول نیاز هست حالا باگذشت یک ماه نه از کار خبری هست وهر بار تماس میگیریم با عناوین مختلف مارو سر می‌دواند حالا نگرانم از دخترانم عکس پرسنلی هم خواستن که فرستادیم میخوام بدونم ایا با این مدارک برای دخترام مشکلی پیش میاد ایا میتونن کاری کنن و دخترام به دردسر بیوفتن ممنون از وقتی که برای خواندن متن گذاشتین

  پاسخ
 • سلام همسرم ب جرم کلاهبرداری ۲ ماه بازداشت موقت براش زدن، تا تحقیقات تموم بشه، با وثیقه میشه آوردش بیرون، و اینکه وثیقه باید چقد باشه؟

  پاسخ
 • بنده ماشینی رو به نمایندگی خودروساز فروختم که از من و حدود ۵۰ نفر دیگه کلاهبرداری شده. متهم چک پدرشون رو امضا و پر کرده و تحویل بنده داده. در پرونده ۲ ضامن با جواز کسب هستن. متهم فراریه و ضامن‌ها هم دسترسی بهش ندارن. ضمانت ضامن‌ها رو اجرا گذاشتن. حکم متهم ۱۰۲ میلیون به حساب دولت و عودت ماشین هستش و یک سال حبس برای متهم. میخواستم ببینم امکانش هست که ضامن هارو جلب کرد یا خیر؟ و اگر امکانش هست راهش چیه؟ مبلغ ۱۰۲ میلیون رو ضامن‌ها باید بدن؟ و اگر توی حسابشون نباشه چی؟ میشه از این طریق جلبشون کرد یا خیر؟

  پاسخ
 • آیا دادگاه کیفری نسبت به خسارت تاخیر تادیه وارده به وجه مورد کلاهبرداری میتواند تصمیم بگیرد یا اینکه صرفاً نسبت به رد مال مکلف به تصمیم
  گیری است؟

  پاسخ
  • قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ،کلاهبرداران محکمه کیفری را مکلف کرده متهم را علاوه بر محکومیت به حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال برده شده، تصمیم بگیرد. در واقع این وجه مورد کلاهبرداری به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم تلقی و جنبه حقوقی دارد ولی دادگاه مکلف شده بدون تقدیم دادخواست شاکی در مورد آن تصمیم بگیرد و سوال اساسی این است اگر ارزش وجه مورد کلاهبرداری در نتیجه نوسانات اقتصادی کاهش یافته باشد آیا تحت قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری قابل مطالبه هست یا خیر؟ در پاسخ به نظر میرسد قبل از ختم جلسه دادرسی دادگاه کیفری مستنداً ماده ۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری امکان طرح دعوی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بابت خسارت وارده ناشی از نوسانات اقتصادی بر اساس نرخ تورم شاخص بانک مرکزی نسبت به وجـه مـورد کلاهبرداری مستنداً به ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد والا اگر این خسارت قبل از ختم جلسه دادرسی دادگاه کیفری تحت قالب دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نشده باشد میبایست بصورت مستقل از طریق دادگاه حقوقی مورد مطالبه قـرار گیرد. ضمناً در خصوص مبدا محاسبه خسارت مذکور، سه نظریه وجود دارد:
   نظر اول – مبدا محاسبه خسارت تاخیر را زمان طرح شکایت کیفری میداند.
   نظر دوم – مبدا محاسبه خسارت تاخیر را زمان محکومیت قطعی کیفری میداند.
   نظر سوم – مبدا محاسبه خسارت تاخیر را زمان طرح دادخواست میداند.
   البته نظریه اول با شرایط ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی منصفانه مطابقت دارد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up