نمونه دادخواست صدور حکم به پرداخت بهای عادله روز یک قطعه زمین

مشخصات طرفین
خواهان ——–

خواندگان

—–

وکیل یا نماینده
 خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله یک قطعه زمین به مساحت … متر مربع از پلاک … فرعی از … اصلی واقع در بخش… با احتساب کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه بهای خواسته فعلاً نامشخص به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت فعلاً مبلغ … ريال تمبر ابطال و الصاق می گردد.
دلایل و منضمات ا فتوکپی مصدق مبایعه نامه -۲ فتوکپی مصدق دادنامه صادره اثباتدلایل و منضمات مالکیت از دادگاه محترم شعبه دوم عمومی حقوقی …. ٣- فتوکپی مصدق دادنامه صادره از دادگاه محترم شعبه نهم عمومی حقوقی … ۴- ارجاع امردادخواست۶ کالتنامه به کارشناس هـ فتوکپی اقرار نامه رسمی دفترخانه اسنادرسمی
ریاست محترم دادگستری/مجتمع قضایی

با سلام و احترام

به استحضار عالی میرساند موکل اینجانب به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۵۳/۵/۲۲ یک قطعه زمین به مساحت ۱۸۲ متر مربع از پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی واقع در بخش….  ازخوانده ردیف اول با حدود اربعه مندرج در سند عادی از اراضی محله….. به مبلغ ……خریداری کرده و در همان زمان مورد معامله توسط بایع به وی تسلیم گردیده است و بعد از تحقق معامله في مابين موکل و خوانده ردیف اول کل مالکیت بایع در پلاک….. فرعی از ……….اصلی به مقدار ۲۴ شعیر از ۹۶ شعیر به تملک سازمان مسکن و شهرسازی…….. در آمده است و خوانده ردیف اول با علم به انتقال ۱۶۶۴ متر مربع از مالکیت خود در پلاک موصوف به اشخاص مختلف از جمله موکل مراتب را کتباً به سازمان مسکن و شهرسازی اعلام نموده و به درخواست سازمان مذکور اقرار نامه رسمی به شماره …… مورخه ۷۹/۳/۱۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره………مبنی بر انتقال ۱۶۶۴ متر مربع از مالکیت خود به اشخاص مختلف طی ۹ فقره قولنامه عادی تسلیم سازمان مسکن خوانده ردیف دوم کرده و اسامی اشخاصی که با سند عادی طرف معامله با وی قرار گرفته بودند به سازمان مسکن و شهرسازی اعلام نموده و در نتیجه خوانده ردیف دوم با علم به انتقالات بعمل آمده در پلاک مذکور تنها معادل باقیمانده زمین تملکی خوانده ردیف اول اقدام به پرداخت ارزش منطقه ای ملک و زمین معوض نموده است و علیرغم علم بر فقدان مالکیت شرعی و قانونی خود نسبت به ۹ قطعه زمین انتقال یافته به اشخاص مختلف با قطعات کوچک و عدم مشمول قانون لغو مالکیت اراضی مصوب سال ۱۳۵۸ زمینهای مورد معامله همان قطعات کوچک انتقالی را نیز به تصرف و تملک خود درآورده است و به عبارتی سازمان مسکن و شهرسازی…..بدون توجه به اقرار نامه رسمی مأخوذه از خوانده ردیف اول مبنی بر انتقال ۱۶۶۴ متر مربع از زمین خود به اشخاصمختلف از جمله موکل اینجانب در غالب قطعات کوچک و علی رغم عدم پرداخت قیمت منطقه ای و معوض املاک موصوف اقدام به تصرف و تملک آنها کرده است و این اقدام خوانده ردیف دوم و تصرف و تملک زمین مورد معامله موکل به مساحت ۱۸۲ متر مربع فاقد هر نوع توجیه قانونی و شرعی و منصرف از تبصره ۶ و ۷ قانون اراضی شهری و زمین شهری بوده و اقدامات به عمل آمده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی شمول مواد ۳۰۷ به بعد قانون مدنی میباشد و حتی بعد از صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به قطعه زمین مورد تصرف غیرقانونی به نفع موکل، خوانده ردیف دوم علی رغم مراجعات مکرر موکل از پرداخت حق و حقوق موکل امتناع نموده و برابر نامه شماره … مورخ ۸۹/۱۰/۹ بناحق از خود رفع تکلیف کرده است نظر به اینکه بعد از تغییر وضعیت زمین مورد تصاحب توسط خوانده و تبدیل و تغییر کاربری امکان رد عین یا مثل آن به موکل ممکن نمی باشد. عليهذا مستنداً به مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر محکومیت خواندگان مبنی بر پرداخت بهای عادله روز مورد خواسته (۱۸۲ متر مربع ) برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

نام و نام خانوادگی امضا

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up