مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه از طرف مستاجر غالبا در کنار طرح دعوای تخلیه سرقفلی مطرح می گردد. بموجب قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 این حق به مستاجر اعطا شده است و توافق برخلاف آن باطل است. که در صورت پذیرش دعوای تخلیه ملک تجاری محاکم، نسبت به تعیین آن با ارجاع به کارشناسی و بدون ضرورت ثبت دادخواست اقدام می نمایند . بر همین اساس طرح این دعوا در جایی است که دادگاه نسبت به این تکلیف قانونی عدول نماید یا موضوع مشمول قانون موجر و مستاجر سال 1376 باشد.

شرایط طرح دادخواست مطالبه سرقفلی و کسب و پیشه

دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک حق مالی است و مستاجر می تواند در قالب دادخواست درخواست مطالبه سرقفلی و کسب و پیشه ادعایی خود را به نرخ روز بطرفیت موجر یا قائم مقام وی بنماید.که با توجه به اینکه مبلغ حق کسب و پیشه در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست،مستاجر می بایست درخواست تعیین آن را وفق نظرکارشناس رسمی دادگستری بنماید،لذا در جهت امکان ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به دادگاه می بایست خواسته خود را به مبلغ 210.000.000 ریال مقوم نماید.که پس از ارجاع پرونده به شعبه دستور تعیین وقت دادرسی صادر می گردد و پس از ابلاغ زمان دادرسی و تشکیل جلسه دادرسی، مستاجرمی بایست اصول مستندات خود که دلالت بر اثبات روابط استیجاری بر اساس قانون سال 1356 را دارد،در جلسه دادرسی ارائه نماید و پس از بررسی دادگاه و قبول تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه به مستاجر دستور ارجاع امر به کارشناس،جهت محاسبه رقم دقیق حق کسب و پیشه صادر می گردد.پس از اعلام نظریه کارشناس هر یک از طرفین می توانند در صورتی که به رقم اعلامی کارشناس متعرض باشد.ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ،با ارائه دلیل درخواست ارجاع به هیات کارشناسی را نمایند.که نهایتا با قطعیت نظریه کارشناسی دادگاه با ملاحظه نظریه قطعیت یافته اقدام به صدور رای دال بر محکومیت موجر به پرداخت مبلغ اعلامی به مستاجر می نماید.

لازم به ذکر است،در صورت اعتراض موجر به عدم استحقاق مستاجر در خصوص مطالبه سرقفلی یا حق کسب و پیشه ادعایی یا عدم توجه دادگاه بدوی به اعتراضات موجر نسبت به نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی،موجر می تواند پس از صدور رای نسبت به تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اقدام نماید.

نکته کاربردی:

در ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 آمده است.((کلیه ی طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظوربه منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.)) و نیز با مداقه در مواد 14 و 15 قانون صدر الذکر احراز می گردد،که مبنای استحقاق حق کسب و پیشه برای مستاجر مشمول مقررات این قانون،قانون است.لذا با توجه به نحوی انشای این مواد و آمره بودن آنها موجب می گردد،که توافقاتی که موجب سلب حق کسب و پیشه برای مستاجر گردد، بلا اثر و باطل باشد و موجر و محاکم قضایی نیز موظف به پذیرش این حق برای مستاجر باشند.

نحوه محاسبه حق سرقفلی در  دعوای مطالبه سرقفلی

در خصوص محاسبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از سوی کارشناس رسمی دادگستری معیارهای زیر حائز اهمیت اساسی است.

 1.پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی از سوی مستاجر 

 2.متراژ و موقعیت محلی ملک تجاری

3.مدت زمان فعالیت مستاجر در ملک استیجاری

 4.نوع فعالیت مستاجر 

 5.میزان رونق اقتصادی و شهرت ایجاده شده ناشی از فعالیت مستاجر 

مطالبه سرقفلی یا حق کسب و پیشه به چه اماکنی تعلق می گیرد؟

عبارت حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه در ابتدا این نکته را به ذهن متبادر می نماید که لازمه تحقق این حق تحقق این حق در ملک دارای کاربری تجاری است.در حالی که در مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به نوع کاربری ملک اشاره ای نشده و قصد طرفین از نحوی استفاده مستاجر ملاک عمل است.بنابراین در فرض توافق طرفین در استفاده مستاجر از ملک مسکونی جهت فعالیت تجاری حق سرقفلی یا کسب و پیشه برای مستاجر ایجاد می گردد.

مطالبه سرقفلی یا کسب و پیشه اختصاص به چه مشاغلی دارد؟

در خصوص نوع مشاغل دیدگاه های حقوقی متفاوت است.اما با مداقه در نظرات دکترین حقوقی و رویه قضایی جاری،نظر غالب قائل به این است که، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه اختصاص به مشاغلی دارد،که برای ملک ایجاد ارزش افزوده نماید و شخصیت کاسب یا تاجر در مرحله دوم اهمیت باشد. لذا برای مشاغلی که قائم به شخص است و محل فعالیت در درجه دوم اهمیت قراردارد، حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ایجاد نمی شود.

به عنوان نمونه مشاغل وکالت، پزشکی که به اعتبار تخصص این شاغلین این مشاغل مردم به آنها مراجعه می نمایند و محل فعالیت در درجه دوم قرارداد دارد، حق مطالبه سرقفلی و کسب و  پیشه به آن تعلق نمی گیرد.

دادگاه صالح جهت طرح دعوای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

بر اساس ماده 12قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رویه قضایی جاری دعاوی مطالبه سرقفلی، توقیف سرقفلی و انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مطرح می گردد.

اجرای حکم مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 

پس از قطعیت دادنامه صادره،دادگاه بدوی بنا به درخواست محکوم له (مستاجر) دستور صدور اجرائیه را صادر می نماید و موجر مکلف است،ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید یا اموال خود را جهت اجرای حکم معرفی نماید.که در صورت عدم تمکین محکوم علیه از رای صادره بنا به درخواست محکوم له (مستاجر) پرونده اجرائی تشکیل می گردد.واحد اجرای احکام بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین مربوطه و بنا به درخواست محکوم له اقدام به اخذ استعلامات مقتضی از بانک مرکزی و پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد و املاک و…می نماید.که در فرض معرفی و شناسایی اموال نسبت به توقیف آنها اقدامی می گردد و از محل فروش مال توقیف شده نسبت به پرداخت مبلغ محکوم به اقدام می گردد. در غیراینصورت بر اساس ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی دستور جلب سیار محکوم علیه (موجر) صادر می گردد.

لازم به ذکر می داند،موجر می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به اقدام نماید که با طرح این دادخواست تا زمان صدور حکم قطعی نسبت به دادخواست اعسار مطروحه دستور جلب سیار صادر نمی گردد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

14 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام صاحب سرقفلی میخواهد مغازه رو بفروشد ملکیت متعلق به بنده هست من قصد خرید دارم باید به من با چه شرایطی بفروشد

  پاسخ
  • با عنایت به اینکه مالکیت متعلق به شما می‌باشد و سرقفلی متعلق به فروشنده هست قطعا قیمت خرید باید ارزان‌تر از مغازه‌ای باشد که طلق است و قیمت آن شامل مالکیت و سرقفلی است لذا در صورت خرید بر سرقیمت هیچ تفاوتی با بیع ندارد و از طریق مبایعه نامه و یا سند تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی می‌توانید سرقفلی را خریداری نمائید

   پاسخ
 • سال ۵۸ پدرم قرارداد اجاره داشته و هرسال تمدیدش کردیم؟ الان کدوم قانون برای دعوای ما حاکمه؟ قانون۵۶ یا ۷۶؟ با چه شرایطی می‌توانیم حق سرقفلی بخواهیم؟

  پاسخ
  • اگر قرارداد اجاره در سال ۵۸ منعقد و پی در پی و بی‌وقفه نیز تمدید شده باشد تا از سال ۷۶ عبور کند این اجاره همچنان تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ می‌باشد و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ نمیباشد. در خصوص قسمت دوم سوال نیز با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ انچه که موجر در زمان تخلیه بایستی به مستاجر پرداخت کند حق کسب و پیشه می‌باشد که با سرقفلی متفاوت است. بدین تشریح که موجر مکلف است در زمان تخلیه ملک از سوی مستاجر مبلغی را با توجه به سنوات کار، فعالیت مستاجر، موقعیت ملک، شغل مستاجر، مساحت ملک، میزان اجاره بها، هزینه‌هایی که مستاجر برای ملک انجام داده و نوع بنا به مستاجر پرداخت کند ولو مستاجر در زمان انعقاد اجاره مبلغی را تحت این عنوان به موجر نپرداخته باشد. البته ناگفته نماد که عنوان این پرداخت حق کسب و پیشه است که با حق سرقفلی متفاوت است.

   پاسخ
 • پدر بنده یه ملک مسکونی ۲طبقه که طبقه اول شامل ۳باب مغازه هم هست خریداری کرده.
  از این ۳مغازه ۲باب بصورت سرقفلی توسط مالک قبلی فروخته شده.
  سوال بنده اینه که الان با توجه به اینکه مالک جدید پدر بنده هست با چه شرایطی میشه مغازه‌های سرقفلی رو از مستاجرین پس گرفت؟

  پاسخ
  • قرداد اجاره مذکور ابتدا باید بررسی شود که مشمول کدام قانون از قوانین روابط موجر و مستأجر است یعنی مشمول قانون ۵۶ یا ۷۶ و…
   درثانی باید وضعیت اقدام مستأجر به جهت تخلیه بررسی شود که تغییر شغل داده و یا افراط و تفریط انجام داده و یا اجاره را به دیگری منتقل کرده که در فروض مختلف ذکر شده وضعیت پرداخت سرقفلی متفاوت می‌باشد

   پاسخ
 • ارزش مالی سرقفلی با کسب وپیشه یکی هست یا فرق داره

  پاسخ
 • سلام با احراز انتقال به غیر بدون اجازه موجروتغییر شغل متصرف با استناد به بند ۱و۷ماده۱۴ قانون ۵۶ حکم تخلیه صادر واجرا شده باتوجه به اینکه مستاجر در شروع رابطه استیجاری مبلغی را به عنوان سرقفلی پرداخت کرده، علیه مالک با مطالبه حق سرقفلی اقامه دعوا نموده پاسخ مالک چه می‌تواند باشد؟

  پاسخ
 • در صورت عدم تسلیم مورد اجاره وعدم رعایت تعهد وشرایط طبع مبایعنامه تنظیمی وممانعت از انتقال منافع به غیر بر خلاف رضایت قبلی وخارج نمودن محل اجاره وعدم انتفاع از طرف مستاجر ونداشتن انشعاب اب وگاز در محل تجاری نحوه فسخ وتحویل کلید به دادگاه ومطالبه حق وحقوقات شامل سرقفلی پرداخت شده ورهن پرداختی از طرف موجر ونحوه شکایت از موجر وبهترین طرح دعوی.

  پاسخ
  • سلام چندین موضوع در یک سوال جمع کردین که جای بحث تمامی موارد نیست و با وکیلی واجبه که در این مورد مشاوره بگیرید. اما الزام به تحویل مورد اجاره و در صورت عدم امکان فسخ اجاره بعد دادخواست وصول مبالغ پرداختی از سوی مستاجر به موجر مبنی بر پول رهن و…

   پاسخ
 • از پدر بزرگم سندی داریم که مربوط به سرقفلی است ولی الان شهرداری اعلام کرده ملک موضوع سند در طرح قرار داشته و ملک را خریده‌اند حالا حق سرقفلی ما چه می‌شود؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up