نمونه دادخواست تقاضای ابطال سند مالکیت ثبتی

مشخصات طرفین
خواهان ——–

خواندگان

—–

وکیل یا نماینده
 خواسته

۱ تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مالکیت به شماره پلاکثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش .

٢- ابطال سند رهنی شماره……  مورخه ……صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ….. شهرستان … مقوم هر کدام پنجاه و یک میلیون ریال بااحتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات ۱- فتوکپی مصدق گواهی حصر وراثت -۲ فتوکپی مصدق سند مالکیت پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش … ۳- فتوکپی مصدق نامه شماره … مورخه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان۴ -وکالتنامه ۵ -ارجاع امر به کارشناس ۶ -استعلام ثبتی

 

ریاست محترم دادگستری/مجتمع قضایی

با سلام و احترام

به استحضار عالی میرساند موکل اینجانب برابر گواهی حصر وراثت صادره شماره الف مورخه … از وراث حين الفوت مرحوم . میباشد و مورث موکل برابر اعلام اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مقدار یک شعیر مشاع از شش دانگ…… جزء پلاک ثبتی اصلی بوده است. نظر به اینکه بعد از فوت مورث مالکین موکل نسبت به یک چهارم ترکه مورث به صورت قهری حاصل گردیده است اما برادر موکل (خوانده ردیف اول) به صورت غیرقانونی تمام اموال و دارایی باقیمانده از مورث را بدون در نظر گرفتن سهم موکل غیر شرعی و غیرقانونی تصرف نموده و برای ۵۳ هکتار از اراضی زراعی موروثی با ارائه

فتوکپی قولنامه ساختگی و صوری از طریق هیات موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاکسند مالکیت به پلاک ثبتیدومفرعی از …… اصلی واقع در بخش……) از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانرا به نام خوانده ردیفبه صورت غیرقانونی اخذ کرده است.
نظر به اینکه هیئت مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان…بعد از قبولتقاضای وارده از خواندگان ردیف اول و دوم بدون بررسی تقاضا و پرونده ثبتی و بدون احراز وی سند مالکیت به پلاک ثبتی تصرفات مالکانه خواندگان ردیف اول و دوم به نفع خوانده ردیف دوم اظهارنظر کرده و به نام فرعی از اصلی صادر نموده است و با این اقدام موجب پایمال شدن حق و حقوق موکل به مقدار یک چهارم از ۵۳ هکتار زمین زراعی شده است و خوانده ردیف دوم در تاریخ ۸۵/۶/۲۴ پلاک ثبتی …. فرعی از ……اصلی را جهت اخذ تسهیلات بانکی برابر سند رسمی شماره….. مورخه ….دفترخانه اسناد رسمی شماره…. شهرستان …..در رهن بانک کشاورزی آن شهرستان قرار داده است نظر به اینکه موکل اینجانب در زمان درخواست سند برای پلاک ثبتی مذکور توسط خواندگان ردیف اول و دوم اطلاعی نداشته و به آن اعتراضی نکرده است و از طرف هیئت مذکور در صدور پلاک ثبتی مذکور مراتب قانونی و نحوه مالکیت خواندگان ردیف اول و دوم احراز نشده است و این اقدام برخلاف قسمت آخر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح مواد ۱ اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۱ میباشد.
علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم مستنداً به مواد ۹۰۷ و ۸۶۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت آخر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون اصلاح مواد ۱ و۲و املاکمصوب۲و و ۳ قانون۱۳۷۰/۶/۲۱وقانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد همچنین ذیل ماده ۲۲ قانون ثبت و تبصره ماده مذکور تقاضای رسیدگی قانونی و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی …. فرعی از …… اصلی واقع در بخش و ابطال سند رهنی مورخه ۸۵/۶/۲۴ در دفترخانه اسناد رسمی شماره شهرستان …. را با احتسابشمارهکلیه خسارات قانونی دارم
نام و نام خانوادگی امضا

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up