جرم تهدید و مجازات تهدید 

جرم تهدید و مجازات تهدید 

جرم تهدید به معنای ترساندن دیگران نسبت به عملی کردن و ضرر رساندن به جان، مال و آبروی خود یا یکی از نزدیکان اوست . در واقع باید گفت تهدید عبارت است از وعده رساندن ضرر جانی ، مالی و آبرویی شخصی نسبت به دیگران ، به نحوی که وضعیت تهدید کننده احتمال عملی شدن تهدید را برساند . تهدید در قانون مجازات اسلامی به موجب مواد 668 و669 جرم انگاری شده است . تهدید به به انحاء و روشهای مختلف ممکن است انجام شود . مانند تهدید تلفنی ، تهدید در فضای مجازی و تهدید به وسیله نامه ، تهدید به هر نحوی و با هر وسیله ای انجام شود مشمول ماده 669 قانون مجازات بوده و مستوجب تعقیب و مجازات می باشد .  

شرایط تحقق جرم تهدید

برای تحقق جرم تهدید به موجب دکترین حقوق کیفری باید تمامی شرایط زیر احراز شود :

وضعیت تهدید کننده : فرد تهدید کننده قادر به اجرای تهدید خود باشد.

وضعیت تهدید شونده : تهدید شونده باید وضعیتی داشته باشد که احتمال وقوع فعل تهدید را بدهد

 تهدید باید در مورد ایجاد شرایطی ( ورود ضرر جانی ، مالی و آبرویی) در آینده باشد.

مجازات جرم تهدید 

مجازات تهدید در ماده 669 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. مجازات مرتکب تهدید، پس از اثبات جرم دادگاه مرتکب را به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می نماید . البته به موجب قانون جدید کاهش حبس تعزیری میزان مجازات جرم تهدی به یک ماه تا یک سال کاهش یافته است . دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای و تعیین میزان مجازات ( حداقل یا حداکثر ) می نماید .

جرم تهدید قابل گذشت 

تهدید از زمره جرائم حق‌ الناس است و به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم قابل گذشت است و جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، حسب مورد موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می شود .  به عبارت ساده در صورت اخذ رضایت شاکی ، پرونده در هر مرحله ای باشد مختومه شده و مجازات منتفی می شود .

ارکان و عناصر قانونی جرم تهدید

 • عنصر قانونی جرم تهدید

عنصر قانونی تهدید به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی عبارت است از : کسی دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد ، می باشد . علاوه بر ماده مزبور ماده 668 قانون مجازات اسلامی نیز در تهدید برای اخذ سند را جرم شناخته است .

 • عنصر مادی جرم تهدید

در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی تهدید به شمار می‌روند، قانون ‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی یا معنوی تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.

مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی آید. بنابراین احراز تهدید، با توجه به شرایط تحقق جرم موکول به تشخیص قاضی است. تهدید می‌ تواند به ‌صورت عملی و رفتاری، لفظی ( شفاهی یا کتبی ) و حتی در فضای مجازی صورت گیرد. پس اگر کسی در فضای مجازی یا از طریق پیامک دیگری را تهدید کند، با اثبات این موضوع که تهدیدها توسط مرتکب صورت گرفته‌ اند، عمل وی قابل‌ مجازات است.

 • عنصر معنوی جرم تهدید

عنصر معنوی تهدید نشان دهنده قصد و نیت آگاهانه مجرم برای انجام جرم می‌باشد. عنصر معنوی جرم تهدید به معنای این است که تهدید کننده با آگاهی کامل مرتکب اقدامات تهدید آمیز شود. متهم با این اقدامات از طرف مقابل می‌خواهد کاری غیرقانونی یا غیرشرعی انجام دهد .

جرم اخذ سند و یا نوشته با توسل به تهدید 

به موجب ماده 668 قانون مجازات اسلامی هرکس با جبر و قهر  یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌ باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

با توجه به کاهش مجازات حبس های تعزیری مجازات جرم توهین در قانون جدید، به جزای نقدی تبدیل شده است. مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری ، مادتین ۶۰۸ و ۶۰۹ که مربوط به جرایم توهین ساده و توهین مشدد میباشد، مشمول قانون جدید کاهش یافته است.

ماده قانونی جرم  تهدید

جرم تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . ماده 668 قانون مزبور نیز در خصوص اخذ سند با تهدید می باشد .

تعلیق اجرای مجازات تهدید 

مجازات جرم تهدید به موجب مواد 46 و 40 قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط تعلیق اجرای مجازات قابل تعلیق است .

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تهدید

طبق قاعده‌ی کلی آیین دادرسی کیفری صلاحیت رسیدگی به هر جرمی ابتدا برای تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی  وظایف دادسرای عمومی «محل وقوع جرم» است. پس از رسیدگی توسط دادسرا و صدور کیفر خواست رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 2  محل وقوع جرم است .

ماده قانونی جرم  تهدید

جرم تهدید به قتل یا ضرر های نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است . ماده 668 قانون مزبور نیز در خصوص اخذ سند با تهدید می باشد .

انواع مصادیق جرم تهدید

قانونگذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به هر نحو و وسیله ای را جرم دانسته است . آنچه از رویه قضایی و پرونده های مطروحه در محاکم قضایی بدست می آید تهدید معمولا به طرق زیر انجام می شود .

 • تهدید در فضای مجازی

امروزه با پیشرفت علم، دانش و فناوری، بحث تهدید در فضاهای مجازی نظیر واتس آپ، تلگرام، توییتر و اینستاگرام و اپلیکیشن هایی از این قبیل بسیار زیاد شده است . باید متذکر شد که تهدید چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم محسوب می شود و برای قانون گذار تفاوتی نمی کند که این جرم در چه بستری به وقوع بپیوندد.

 • تهدید تلفنی

تهدید می تواند به وسیله تلفن و با تماس تلفنی نیز اتفاق بیافتد مشروط بر اینکه بتوان اثبات کرد به طور معمول اثبات تهدید تلفنی چالش برنگیز است .

 • تهدید پیامکی

تهدید بوسیله پیام کوتاه بسیار شایع است . در این موارد استعلام پیامهای شاکی در صورت لزوم و عکس پیام کوتاه مبنی بر تهدید می تواند از دلایل اثبات تهدید باشد .

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

12 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • با سلام و خسته نباشید چند وقتی هست که چند تا ماشین بطور تمام وقت بنده رو زیر نظر داشته و هر جا که میرم همراه من میان و حتی از روی خط تلفن هم منو ردیابی میکنن. لطفا راهنماییم کنید که چطور ثبت شکایت کنم ضمن اینکه اگه متوجه بشن که میخوام شکایت کنم احتمال زیاد دیگه از طربق خط منو دنبال نمیکنن. میخواستم بدونم آیا پلیس میتونه سابقه کسانیکه روی خط من بودن رو در بیاره یا نه؟

  پاسخ
 • با سلام من چند ماهی با دختر خانمی در فضای مجازی اشنا شدم (البته من متاهل هستم) در این چند ماه بین ما حسی بوجود امد و بعد از چند باری که ایشونو دیدم یه جورایی احساس گناه بدی بهم دست داد و قصد تمام کردن رابطه رو داشتم اما متاسفانه ایشون به دفعات شروع به فحاشی‌های فوق العاده رکیک تهدید به خودکشی تا جایی که حتی یکبار بصورت لایو اینکار رو میخواست انجام بده و تهدید به کشتن من و همسرم کرده مدارکی که ازشون دارم اسکرین شات‌هایی که از برنامه تلگرام و دیسکورد گرفتم فایلهای صوتی ارسال شده و لایوهایی که ریکورد شده‌اند همینطور تمام پفایلهای پیام‌ها و صوت تماسی ایشون با تلفن بنده این نکته رو بگم بیشتر اوقات ایشون در حالت مستی فوق العاده اینکار رو میکردن و الان سوالم اینه که میتونم از ایشون تحت چه عنوانی شکایت کنم و اینکه ایشون در شهر دیگه‌ای ساکنه و از شهر خودم میتونم اینکار رو بکنم

  پاسخ
 • خواهر بنده یه خواستگار داشت که پس از مدتی رفت و آمد و آشنایی جواب رد به ایشان دادن، خواستگار پس از شنیدن جواب رد شروع به تهدید جانی و حیثیتی نمودن که خانواده ما به خاطر این موارد شاکی ایشان شدن، خواستگار به خاطر شکایت ما و رضایت گرفتن از ما و گرو کشی با مطرح کردن دروغ اینکه خانواده ما طلاها رو پس نداده‌اند و دچار خسارت مالی هم به میزان ۱۰۰ میلیون شده‌ام میخواهد شکایت کند سوال من از شما عزیزان این است که آیا ایشان میتواند بدون ارائه اسناد و مدارک شاکی بشوند و ما چطور میتوانیم از حق خود دفاع کنیم؟

  پاسخ
 • امروز من و مادرم در خیابان شخصی با ماشین جلو ما پیچید و هی اذیت میکرد تا بالاخره تصادف کردیم مادرم که از ماشین پیاده شد طرف هل داد و لگد زد به مادرم و مادرم افتاد زمین ما به پلیس زنگ زدیم اومد لباس مادرم را هم دید که گلی شده بود و یکی از آشناهای ما هم آن جا بود و ما شاهد داریم . حکم دادگاه چیست؟

  پاسخ
 • با سلام وقتتون بخیر همسرم ب صورت تلفنی شخصی ک برای زدن پلاک ماشینش چند وقته باید بیاد ولج میکنه و  نمیاد رو تهدید ب زدن کرد و این شخص در حال حاضر از همسرم  ب خاطر تهدید شکایت  کرده نمیدونیم ایا صدای ضبط شده در اختیار دارن یا نه لطفا بفرمایید قاضی برای این کار چ تصمیمی ممکنه بگیره و ایا صدای ضبط شده رو قبول میکنن

  پاسخ
 • سلام .
  فردی صدای فرد دیگر را گرفته برای مدرک به جرم تهدید..
  ان فرد در دادگاه بیان میکند صدای من نیست!
  ایا قاضی میتواند بدون اینکه شاکی درخواست کند صدا را به اگاهی بفرستند..برا تشخیص صدا یا خیر؟
  اگه متهم در اداره اگاهی بگوید صدای من نیست.چطور ثابت میکنند

  فرد متهم شاکی هم دارد
  که قاضی قبول نکرده که تهدید نکرده.
  مگه شاهد ارجعیت بر صدا نداره
  مگه صدا امار نیست؟

  پاسخ
  • باسلام. در پاسخ به این سوال در ابتدا باید تفاوت دادرسی در دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری را در نظر گرفت
   در دادرسی در دادگاه مدنی، بار اثبات دلایل و دعوا با مدعی(خواهان) است. لذا در اینجا طرفین دعوا برای اقناع قاضی نقش فعالی را بازی می نمایند. اما در دادگاه کیفری بار اثبات جرم اساسأ بر عهده قاضی است و به عبارت دیگر قاضی دادگاه کیفری(اعم از بازپرس و دادرس دادگاه و…)به نوعی فعال مایشا هستند. در نتیجه هر امری که در جهت کشف حقیقت لازم باشد می توانند انجام دهند و نیاز به درخواست طرفین دعوا ندارد.
   اما اینکه اگر فرد متهم(مشتکی عنه) اعلام نماید که صدای بنده نیست باید به اقناع قاضی(علم قاضی) توجه داشت. اصولا در امور اثباتی اقرار و شهادت بار اثبات بالاتری نسبت به اماره(صدای ضبط شده) دارند اما اگر قاضی علم بین پیدا کند که اماره مورد نظر دلیل قابل پذیرشی بر اتهام مشتکی عنه می باشد می تواند بدون توجه به ادله اثبات دیگر و صرفا بر اساس علم خود نظر دهد. ماده 212ق.م.ا در این باره میگوید:
   ماده 212- در صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر ميكند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر ميشود.
   در نتیجه در پاسخ به سوالات حضرتعالی می توان گفت در هر دو مورد تصمیم با قاضی مورد نظر و اقناع دلایل از طرف وی می باشد که البته در رویه قضایی خصوصا در شهرهای کوچک بیشتر شهادت را میپذیرند.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up