مطالبه اجور معوقه 

مطالبه اجور معوقه 

مهم ترین تعهد مستاجر که از قرارداد اجاره ناشی می شود، تعهد به پرداخت اجاره بها در مواعد مقرر است. این امر در ماده 490 قانون مدنی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. در صورت تخلف مستاجر از اجرای این تعهد، موجر می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوقه، الزام مستاجر به ایفای تعهد را از دادگاه بخواهد. 

مطالبه اجور معوقه به استناد چک

ممکن است در برخی موارد، مستاجر جهت پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، به موجر چک بدهد. در این صورت در زمان تسلیم برگ چک به موجر، اجاره بها پرداخت شده و در فرض پرداخت نشدن وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت نیز دعوای مطالبه اجور معوقه قابل استماع نیست. دلیل این امر آن است که قانون گذار، چک را وسیله پرداخت می داند و در این فرض موجر تنها می تواند اقدامات مقتضی در خصوص وصول وجه چک را به انجام برساند.

البته موارد فوق الذکر مربوط به موردی است که چک به منظور پرداخت اجاره بها صادر شده باشد و در صورتی که تسلیم چک جهت تضمین پرداخت اجاره بها باشد، موجر می تواند دعوای مطالبه اجور معوقه را علیه مستاجر اقامه نماید یا جهت وصول این مبلغ، چک های ضمانت را به اجرا گذارد.

مطالبه اجور معوقه در فرض تلف منافع

مستاجر از زمانی که قرارداد اجاره منعقد شده و منافع ملک موضوع قرارداد را در اختیار می گیرد، متعهد به پرداخت اجاره بها است. به بیان دیگر تعهد به پرداخت اجاره بها در مقابل تعهد به تسلیم منافع قرار دارد. بر همین اساس اگر موجر به هر علتی قادر به تسلیم منافع به مستاجر نباشد، مستاجر نیز تعهدی به پرداخت اجاره بها نخواهد داشت. به همین دلیل اگر در اثناء مدت قرارداد اجاره، ملک موضوع قرارداد تلف شود یا به هر علتی توسط مستاجر قابل انتفاع و بهره برداری نباشد، اجاره بهای مربوط به این مدت نیز قابل مطالبه نخواهد بود و مستاجر تنها تا زمان تلف مسئول پرداخت اجاره بها می باشد. البته در صورتی که منافع به نحو صحیح و معتبر به مستاجر تسلیم شده باشد اما مستاجر به هر دلیلی از منافع ملک استفاده نکرده باشد، مسئولیت مستاجر راجع به پرداخت اجاره بها به قوت خود باقی است. به عبارت بهتر عدم بهره برداری مستاجر از منافع، رافع مسئولیت او در خصوص پرداخت اجاره بها نخواهد بود.

فسخ قرارداد اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها اصولا موجد حق فسخ برای موجر نخواهد بود؛ مگر آنکه این امر ضمن قرارداد اجاره پیش بینی شده باشد. طرفین قرارداد اجاره می توانند ضمن قرارداد شرط کنند که اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع نماید، موجر حق دارد قرارداد اجاره را فورا یا پس از گذشت مدت معینی فسخ نماید. وجود چنین ضمانت اجرایی مستلزم پیش بینی آن در زمان تنظیم قرارداد است.

مطالبه اجور معوقه در فرض فوت مستاجر 

همانطور که پیشتر بیان شد، تعهد پرداخت اجاره بها در برابر بهره مندی از منافع ملک قرار دارد. بنابراین اگر مستاجر در میانه مدت قرارداد اجاره فوت کند، موجر نمی تواند به استناد قاعده حال شدن دیون متوفی، اجاره بهای مربوط به بعد از زمان فوت تا پایان مدت اجاره را مطالبه نماید. اجور معوقه که مربوط به زمان قبل از فوت مستاجر است، توسط موجر قابل مطالبه خواهد بود.

مطالبه اجور معوقه در فرض صدور حکم یا دستور تخلیه

اجرای حکم یا دستور تخلیه ملک استیجاری منوط به استرداد مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر از سوی موجر خواهد بود و موجر نمی تواند مبلغ مربوط به اجور معوقه یا هر بدهی دیگری را از مبلغ ودیعه کسر نماید. در این موارد موجر باید مبلغ ودیعه را نزد دادگستری تودیع نموده و همزمان دادخواست مطالبه اجور معوقه را نیز تقدیم دادگاه نماید و با تقدیم گواهی مربوط به طرح دعوا به اجرای احکام دادگستری، از پرداخت مبلغ ودیعه به میزان اجور معوقه به مستاجر جلوگیری نماید. برداشت اجور معوقه و سایر دیون از این مبلغ موکول به صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح است. 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه اجور معوقه

رسیدگی به دعوای مطالبه اجور معوقه با توجه به میزان آن، حسب مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالبه اجور معوقه 

مطالبه اجور معوقه 

مهم ترین تعهد مستاجر که از قرارداد اجاره ناشی می شود، تعهد به پرداخت اجاره بها در مواعد مقرر است. این امر در ماده 490 قانون مدنی مورد تصریح قانون گذار قرار گرفته است. در صورت تخلف مستاجر از اجرای این تعهد، موجر می تواند با تقدیم دادخواست مطالبه اجور معوقه، الزام مستاجر به ایفای تعهد را از دادگاه بخواهد. 

مطالبه اجور معوقه به استناد چک

ممکن است در برخی موارد، مستاجر جهت پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، به موجر چک بدهد. در این صورت در زمان تسلیم برگ چک به موجر، اجاره بها پرداخت شده و در فرض پرداخت نشدن وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت نیز دعوای مطالبه اجور معوقه قابل استماع نیست. دلیل این امر آن است که قانون گذار، چک را وسیله پرداخت می داند و در این فرض موجر تنها می تواند اقدامات مقتضی در خصوص وصول وجه چک را به انجام برساند.

البته موارد فوق الذکر مربوط به موردی است که چک به منظور پرداخت اجاره بها صادر شده باشد و در صورتی که تسلیم چک جهت تضمین پرداخت اجاره بها باشد، موجر می تواند دعوای مطالبه اجور معوقه را علیه مستاجر اقامه نماید یا جهت وصول این مبلغ، چک های ضمانت را به اجرا گذارد.

مطالبه اجور معوقه در فرض تلف منافع

مستاجر از زمانی که قرارداد اجاره منعقد شده و منافع ملک موضوع قرارداد را در اختیار می گیرد، متعهد به پرداخت اجاره بها است. به بیان دیگر تعهد به پرداخت اجاره بها در مقابل تعهد به تسلیم منافع قرار دارد. بر همین اساس اگر موجر به هر علتی قادر به تسلیم منافع به مستاجر نباشد، مستاجر نیز تعهدی به پرداخت اجاره بها نخواهد داشت. به همین دلیل اگر در اثناء مدت قرارداد اجاره، ملک موضوع قرارداد تلف شود یا به هر علتی توسط مستاجر قابل انتفاع و بهره برداری نباشد، اجاره بهای مربوط به این مدت نیز قابل مطالبه نخواهد بود و مستاجر تنها تا زمان تلف مسئول پرداخت اجاره بها می باشد. البته در صورتی که منافع به نحو صحیح و معتبر به مستاجر تسلیم شده باشد اما مستاجر به هر دلیلی از منافع ملک استفاده نکرده باشد، مسئولیت مستاجر راجع به پرداخت اجاره بها به قوت خود باقی است. به عبارت بهتر عدم بهره برداری مستاجر از منافع، رافع مسئولیت او در خصوص پرداخت اجاره بها نخواهد بود.

فسخ قرارداد اجاره به جهت عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها اصولا موجد حق فسخ برای موجر نخواهد بود؛ مگر آنکه این امر ضمن قرارداد اجاره پیش بینی شده باشد. طرفین قرارداد اجاره می توانند ضمن قرارداد شرط کنند که اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع نماید، موجر حق دارد قرارداد اجاره را فورا یا پس از گذشت مدت معینی فسخ نماید. وجود چنین ضمانت اجرایی مستلزم پیش بینی آن در زمان تنظیم قرارداد است.

مطالبه اجور معوقه در فرض فوت مستاجر 

همانطور که پیشتر بیان شد، تعهد پرداخت اجاره بها در برابر بهره مندی از منافع ملک قرار دارد. بنابراین اگر مستاجر در میانه مدت قرارداد اجاره فوت کند، موجر نمی تواند به استناد قاعده حال شدن دیون متوفی، اجاره بهای مربوط به بعد از زمان فوت تا پایان مدت اجاره را مطالبه نماید. اجور معوقه که مربوط به زمان قبل از فوت مستاجر است، توسط موجر قابل مطالبه خواهد بود.

مطالبه اجور معوقه در فرض صدور حکم یا دستور تخلیه

اجرای حکم یا دستور تخلیه ملک استیجاری منوط به استرداد مبلغ ودیعه متعلق به مستاجر از سوی موجر خواهد بود و موجر نمی تواند مبلغ مربوط به اجور معوقه یا هر بدهی دیگری را از مبلغ ودیعه کسر نماید. در این موارد موجر باید مبلغ ودیعه را نزد دادگستری تودیع نموده و همزمان دادخواست مطالبه اجور معوقه را نیز تقدیم دادگاه نماید و با تقدیم گواهی مربوط به طرح دعوا به اجرای احکام دادگستری، از پرداخت مبلغ ودیعه به میزان اجور معوقه به مستاجر جلوگیری نماید. برداشت اجور معوقه و سایر دیون از این مبلغ موکول به صدور حکم قطعی از سوی دادگاه صالح است. 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه اجور معوقه

رسیدگی به دعوای مطالبه اجور معوقه با توجه به میزان آن، حسب مورد در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک خواهد بود.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری

مقالات مرتبط

keyboard_arrow_up