مطالبه دیه و پرداخت دیه  

مطالبه دیه و پرداخت دیه  

مطالبه دیه به موجب ماده 452 قانون مجازات اسلامی ، حق مجنی علیه یا شخص آسیب دیده می باشد . در تعریف دیه باید گفت که دیه مقدار مال معینی است که به سبب جنایت ( ورود خسارات جانی ) به نفس یا اعضای بدن از طرف جانی ( وارد کننده آسیب بدنی ) به مجنی علیه پرداخت می شود . ماده۴۴۸ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس عضو با منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص امکان ندارد مقرر شده است . به عبارت دیگر در صورتی که شخصی به دیگری آسیب جانی و جسمی وارد نماید چه به صورت عمدی و چه غیر عمد و یا در نتیجه حادثه ای غیر عمد  باید به موجب ماده ۴۵۲ به شخص آسیب دیده ( مجنی علیه ) دیه پرداخت نماید .

نحوه مطالبه دیه

نحوه مطالبه دیه بستگی به نحوه ورود آسیب مانند تصادفات و یا حوادث ناشی از کار یا درمان های پزشکی دارد در هر صورت موضوع مطالبه دیه در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری 2 می باشد که با طرح شکایت ار طرف مدعی (شخص آسیب دیده )در دادسرا موضوع احراز آسیب جانی و بدنی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت منجر به صدور رای در خصوص ذی حقی  آسیب دیده  مبتنی بر مطالبه دیه می گردد.

میزان دیه و نرخ دیه در سال 1402

مقدار دیه در قانون مجازات اسلامی به تبعیت از شرع مشخص شده است . به موجب  ماده 549  قانون مجازات اسلامی میزان دیه در ابتدا هر سال توسط رئیس قوه قضاییه بر اساس نظر رهبری تعیین و اعلام می شود . بر همین مبنا نرخ دیه در سال 1402 مبلغ نهصد میلیون تومان می باشد .  برای مثال دیه چشم در صورتی که بینایی یک چشم شخص از بین برود نصف دیه کامل است که می شود چهار صد و پنجاه میلیون تومان می شود . در صورتی که دیه آسیبی که بر شخص وارد شده است در قانون مشخص نشده باشد باید به آسیب دیده ارش پرداخت کرد . ارش به موجب ماده ۴۴۹ مقدار دیه غیر مقدر می باشد که با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی معین می شود .

موارد پرداخت دیه 

موجبات ضمان دیه یا به عبارت دیگر موارد پرداخت دیه را میتوان در چند دسته کلی تقسیم بندی نمود :

۱ . جنایات ( فعل با ترک فعل بر علیه تمامیت جسمی و جانی افراد ) شبه عمد : جرم و جنایت در صورتی شبه عمد محسوب می شود که مرتکب سوء نیت نداشته باشد یعنی در فعلی که منجر به جنایت شده است قصد فعل را داشته است اما قصد نتیجه حاصله را نداشته باشد و اقدامات وی نوعا منجر به آن نتیجه نمی گردیده است .

۲ . خطای محض : در صورتی که مرتکب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه جرم اما جنایتی از فعل او حادث شود خطای محض است .

۳. جنایت عمدی که به سبب قانونی  یا گذشت مجنی علیه امکان قصاص نیست .

۴ . غیر عمد : هرگاه بی احتیاطی با بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به آسیب جسمی و جانی شود .

مهلت پرداخت دیه 

به موجب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت ( حادثه و آسیب ) بر حسب نوع جنایت از یک سال تا سه سال  به شرح ذیل می باشد .

۱ . در جرایم عمدی موجب ضمان دیه یک سال ( قمری ) از تاریخ وقوع جرم

۲ . در جرایم شبه عمد دو سال از تاریخ وقوع حادثه

۳ .  در خطای محض سه سال

۴ . در جرایم غیر عمد مانند تصادفات و حوادث ناشی از کار دو سال ار تاریخ وقوع حادثه

میزان دیه مرد و زن 

میزان دیه مرد به موجب ماده 549 قانون مجازات اسلامی دیه کامل می باشد و دیه زن به موجب ماده 550 قانون مزبور نصف دیه مرد است . دیه زن در تصادفات رانندگی منجر به فوت  به طور کامل ( دیه کامل ) پرداخت می شود .

تغلیظ دیه 

تغلیظ دیه در ماه های حرام به معنای افزایش دیه می باشد .  افزایش دیه در ماه های حرام به اندازه یک سوم در قتل می باشد . به موجب ماده 555 قانون مجازات اسلامی هرگاه فوت مجنی علیه در ماههای حرام واقع شود علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد . ماه های حرام عبارت است از : محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی حجه که باعث تغلیظ دیه می شود .

مسئول پرداخت دیه  

به موجب ماده ۴۶۲  و ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه به جز مواردی که حادثه یا جنایت خطای محض است . مرتکب خود باید دیه را پرداخت نماید  . بنابراین علی الاصول پرداخت دیه برعهده شخص آسیب زننده است . اما مواردی نیز در قانون پیش بینی شده است که فرد مسئول و آسیب زننده دیه را پرداخت نمی کند بلکه دولت و از بیت المال پرداخت خواهد شد . که ذیلا به آن اشاره خواهیم کرد .

موارد مطالبه دیه از دولت ( بیت المال )

۱ . در جنایت خطای محض به موجب ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مسئول پرداخت دیه عاقله  او می باشند .

۲ . به موجب ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب ( متهم ) دسترسی نباشد و مالی از او بدست نیاید دیه از بیت المال پرداخت می شود .

۳ . به موجب ماده ۴۸۴ قانون مزبور در مواردی که قاتل شناسایی نشود یا کسی بر اثر ازدحام جمعیت کشته شود .

۴ . اشتباه قاضی و مجری حکم به موجب ماده ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی .

۵ . به موجب ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی  صدمه زدن مامور به اشخاص حین انجام وظیفه

مطالبه دیه از صندوق تامین خسارتهای بدنی

موضوع فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی به موجب قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵  به شرح زیر است:

ماده 21 – به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ناشي از وسايل نقليه، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، شناخته‌نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، کسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) اين قانون، قابل پرداخت نباشد، يا به‌طور كلي خسارت‌هاي بدني که خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات اين قانون است به‌استثناي موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلي به نام «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» جبران مي‌شود .

بنابراین موارد امکان دریافت خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از :

۱ . بطلان قرارداد بیمه

۲ . فقدان یا انقضای بیمه‌ نامه

۳ . تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه

۴ . صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر

۵ . شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه

۶ . کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه

۷ . خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند

مطالبه دیه بعد از اخذ رضایت 

امکان مطالبه دیه بعد از اخذ رضایت شقوق مختلفی می تواند داشته باشد که مختصر به آن می پردازیم .

علی الاصول بعد از رضایت امکان مطالبه دیه وجود ندارد مگر اینکه فرد مدعی شود بعد از رضایت متوجه خسارات جانی جدیدی شده است به عبارت دیگر بعد از اخذ رضایت کاشف بعمل می آید فرد آسیبهای پنهانی داشته که نتیجه همان حادثه بوده ولبکن در معابنات اولیه قابل تشخیص نبوده است . مورد دیگری که مطالبه دیه بعد از رضایت ممکن است در صورت که حادثه منجر به  پرداخت دیه تصادفات خودرو باشد و شخص خاطی بیمه نداشته و توان پرداخت دیه را نیز نداشته باشد .

مصادیق مبتلا به و موارد مطالبه دیه

۱ . مطالبه دیه در از راننده خاطی در تصادفات رانندگی

۲ . مطالبه دیه از پزشک در صورت تخلف پزشک و آسیب رساندن به بیمار

۳ . مطالبه دیه از کارفرما در حوادث حین کار

  با عنایت به پیچیده های  دعاوی مطالبه دیه صرف بهره مندی از مطالب تقدیمی راهگشای حل مطالبه دیه  نخواهد بود. لذا بهره مندی از خدمات وکیل متخصص  امری لازم و غیر قابل اجتناب خواهد بود.

جدول میزان انواع دیه مطالبق با نرخ سال 1403

جدول میزان انواع دیه مطالبق با نرخ سال 1403
جدول میزان انواع دیه مطالبق با نرخ سال 1403

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان 

النهایه با عنایت به حجم و پیچیدگی دعاوی حقوقی ، صرف مطالعه مطالب تقدیمی راهگشای حل مشکلات حقوقی اصحاب دعوا نمی باشد. لذا در جهت تسهیل اقدامات حقوقی و ممانعت از تضییع حقوق ، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص برحسب نوع دعوا ، امری لازم و غیر قابل اجتناب است.

بر همین اساس موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از وکلای متخصص در هر بخش ، آمادگی کامل خود را جهت ارائه جامع ترین خدمات حقوقی اعلام می نماید.

مقالات مرتبط

78 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام وقت بخیر چندتا کارگر افغانی داشتند از زمینمون دزدی میکردند و همسر بنده دید تا رفت سراغشون کتک وحشتناکی خورد بعدش به پسرم اطلاع داد که با دوستش اومدن افغانی داشت جای حساس پسر منو میکشید دوستش برای دفاع از پسرم چندتا تیر هوایی زده این تیررفته سمت کلیه پهلو طرف و در کل مراقبت نکرده الان بعد ۲ماه مرده
  الان ما چقد باید دیه بدیم ؟و قتل حساب میاد ؟پسرم کی ازاد میشه حدودا
  ممنون

  پاسخ
 • بنده شاکی هستم در درگیری انگشت دستم شکست و فرد محکوم شد
  آیا میتوانم به جای مبلغ دیه به او بگویم مبلغ خیلی بیشتری میگیرم تا رضایت دهم؟

  پاسخ
 • کودک ۸ساله من با دوچرخه با ماشین تصادف کرده و موجب به شکستگی پای راست شده که در کروکی مقصر ۵۰۵۰هستند میزان پرداخت دیه از طرف بیمه نصف خواهد بود؟

  پاسخ
  • مقصر و میزان تقصیر را کارشناس تعیین خواهد کرد نظریه کارشناسی قابل اعتراض است می‌توان بدان معترض شد مستند و مستدل از خویش دفاع نمایید میتوانید وکیل اختیار نمایید یا لایحه تخصصی تنظیم گردد
   میزان صدمات را پزشک قانونی تعیین می‌نماید و بر مبنای آن دادگاه مبادرت به انشا رای می‌نماید و النهایه اجرای احکام مربوطه محاسبه خواهد کرد

   پاسخ
 • سلام علیکم من پارسال برج ۳ از ساختمان افتادم و تا الان دیه نگرفتم دی ۱۴۰۲ را میگیرم. دکتر پزشکی قانونی ۵۸ درصدزد برام که بیست درصد من مقصر بودم چقدر دیه به من تعلق میگیره. تشکر

  پاسخ
 • باسلام من خودم راننده بودم و چپ کردم و رفتیم برای معاینات پزشکی قانونی. من هر دو پاهام ضربه خیلی بدی خوردن که هم اکنون پای چپم تا زانو ورم بسیار بدی و دو عدد زخم داره و از زانو به بالا کبودی و خون مردگی زیادی داشت و پای راستم هم همین ضربه خورده بود و از زانو به بالا اونم کبودی زیاد و خون مردگی داشت. فرق سرم پاره گی داشت و خراش‌های زیادی و پیشانی‌ام کلا زخم و چشمهای چپ و راستم کلا کبود و خون مردگی تابالای گونه‌ام. قفسه سینه و گردنم هم کلا ضربه سنگینی خورد. وپشت هردو دستم هم زخم شده که بعضی از لکه هاش مونده. وبعد از پانزده ماه دیه را بحسابم به مبلغ۳۲/۴۰۰/۰۰۰تومان ریختن. به هر کی میگم اینقدر ریختن اصلا قبول نمیکنه. دیه من چقدر میشه؟ ایا میتوانم پیگیری مجدد کنم.

  پاسخ
 • سلام برادر من سر تحویل خونه با صاحب خونش تو بنگاه دعوا کردن واین یه لگد زده ولی میگه پام به میز خورد به زنه نخورده الان زنه میگه من رونم کبوده املاکی هم باهش هم دسته میگه تو مغازه من داد بیداد کردید میرم ازتون شکایت میکنم زنه هم میگه میرم دیه بگیرم ایا اینا میتونن شکایت کنن ودیه چقد داده میشه ،البته مغازه دوربین داشت اون زنه هم بعدا یه دونه لگد پیش بقیه به برادرم زد وبه ماهم توهین میکرد هی ولی چون همه طرف املاکی وزنه هستن ما چطور میتونیم برای توهین هاشون شکایت کنیم چون حدود ۴تومن پول پیش برادرمو ندادن

  پاسخ
  • سلام در صورت شکایت طرف مقابل تقاضا کنید فیلم بازبینی شود در صورت اثبات و احراز نزاع و ایجاد صدمه بدنی باید دیه و ارش به مقداری که پزشکی قانونی تعیین می کند پرداخت نمایید .

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  ممنون از سایت خوبتون
  من پرسینگ کار هستم و چند مدت پیش خانومی اومد پیشم برای پرسینگ کردن گلوش حین کار سلیکون انژوکت تو گلو مشتری فرو رفت کامل
  من چون لیدوکاین زده بودم نمیشد اون موقعه براشون خارج کنم
  و روز بعد خانوم ب من زنگ زدن و کفتن میخان برن پیش پزشک در صورتی که من گفتم بیا خودم برات درستش میکنم
  و اون گفت نه و میرم شکایت میکنم و میرم پزشک
  و رفت دوتا بخیه در ناحیه گردن براش زدن
  و پزشک قانونی دیه ۳٪براش زد
  دیه سه درصد در ناحیه گردن چقدر میشه راهنمایم کنید
  پیش قاضی برا دفاع از خودم جی بگم????

  پاسخ
 • برای دعوای من با برادرشوهرم دادنامه‌ای ابلاغ شده که متهم باید بابت هرکبودی یک سوم دیه کامل رو پرداخت کنه
  مهلتی هم برای اعتراض یا تجدید نظر داده نشده
  میخواستم بدونم الان اقدام بعدی که من باید انجام بدم چیه؟ یعنی برای گرفتن دیه چه کاری باید انجام بدم؟

  پاسخ
 • تصادف منجر به ضرب آسیب وارش راننده مقصر حادثه شامل مرور زمان میشود؟
  دادگاه بدوی بیمه را ملزم به پرداخت به نرخ یوم الاداء کردن ولی بیمه در اعتراض به دادنامه عنوان مرور زمان نموده‌اند وتقاضای نقض دادنامه را دارند آیا دادگا تجدید نظر رای را تائید یا به لایحه وخواسته شرکت بیمه که نقض دادنامه را خواستار شدن رای خواهد داد .

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید پسرم در تصادف هفت دندان از دست داد و فکش از سه ناحیه شکست تا یکسال باید دستگاه در دهانش باشه و تا ۱۸سالگی هم دندان نمیتونه ایمپلنت کنه الان۱۱سالشه ایا دادگاه هزینهٔ ایمپلنت و هزینهٔ درمان به ما میده و اینکه ارش به پسرم تعلق میکیره؟!

  پاسخ
 • بنده ۱۰ سال پیش در باشگاه آسیب ورزشی دیدم و حالا میخواهم ببینم با وجود گذشت این مدت آیا میتوان شکایت کرد و دیه گرفت یا خیر؟

  پاسخ
 • همسرم در تصادف شخصی که باهاش تصادف کرده یک چشم تیز فرو کرده تو چشمش و بینایی و اسیب شدید زده به قرنیه همسرم ما الان دوره درمان داریم میگذرونیم میخواستم ببینم شکایت ما کردیم ولی پزشک قانونی چطور رای صادر میکنه الان دوره درمان ۶ ماهه بهمون داره
  اون فرد وکیل گرفته چطوری حق ما ضایع نشه تو دادگاه ما متضرریم و اسیب شدید دیدیم

  پاسخ
 • اگر من دیه را ببخشم آیا در زمان دیگر اجرا میشه گذاشت و اگر دوباره همسرم کتک زد رای بخشیده شده را می‌توان به عنوان سند برای حق طلاق اقدام کرد

  پاسخ
 • سلام در پی شکایت من حکم دیه ضرب و شتم توسط قاضی برای همسرم صادر شده و الان رفته به اجرای کیفری میخواستم ببینم اگر من درخواست وجه رو ندم آیا خود اونها همسرم را جلب می‌کنند یا به مرور زمان پرونده بسته میشه

  پاسخ
 • با سلام. در درگیری ضرب و جرح با چاقو کارمند بانک تا ۵۰۰ ملیون قرار کفالت قبول کردن آیا میتونم اعتراض کنم که قرار وثیقه صادر بشه. چون دیه زیاد میشه چهار بار عمل جراحی کردم

  پاسخ
 • باعرض سلام. برادرم درحین ترددباموتورسیکلت، ماشینی ازپشت به ایشان زده وموتورآتش گرفته موتورسوارازکمربه پایین سوخته درحدود۴۰درصد وبعدازدوهفته راننده ماشین خودش راتسلیم نیروی انتظامی نموده البته ماشین بیمه ثالث داردوراننده گواهینامه داردامامعاینه فنی نداردلطفاتوضیح دهید. .

  پاسخ
  • مشکلی نیست اگر پلیس ماشین را مقصر اعلام کرده باشه دیه برادرتان و هزینه موتورش را باید بدهد یا خودش یا بیمه‌اش

   برای کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی برای قصور پزشکی ده درصد دیه اعلام کردند که پزشک برای رای کمیسیون به شورای حل اختلاف مراجعه نکرد چه باید بکنم اگر پرونده به دادسرا بره چه مراحلی رو باید طی کرد؟
   در صورت ارجاع شکایت به دادسرا به شعبه مربوطه مراجه و شکایت خور را اعلام کنید و با توجه به نظریه کمسیون پزشک محکوم به پرداخت دیه می شود .

   پاسخ
 • در مترو از پله‌ها سرخوردم بعد امبولانس امد و منو ب بیمارستان برد.میتونم شکایت کنم و دیه بگیرم؟

  پاسخ
 • من با موتور اسنپ کار میکنم حدود ۳ ماه پیش حدود ساعت ۲۳:۰۰ داخل یک کوچه تقریبا باریک که دوتا ماشین از کنار هم رد نمیشن در حال حرکت بودم یک ماشین از مقابل ورود ممنوع میومد من بخاطر اینکه نزنم بهش موتور و به سمت راست هدایت کردم به محض اینکه خواستم از کنارش رد بشم لاستیک موتورم رفت روی یک سری آشغال و زباله و کنترل موتور و از دست دادم خوردم زمین، اون ماشینم به راهش ادامه داد رفت، دست راستم از ناحیه بازو و پای راستم هم از ناحیه زانو به شدت شکست و کاملا رفت تو پلاتین چند وقت روی ویلچر بودم هنوزم پامو نباید روی زمین بزارم، اوضاع زندگیمم خوب نیست، متاسفانه گواهینامه هم ندارم، ولی موتورم بیمه ایران داره، آخرش چی میشه بیمه بهم خسارت یا دیه میده. ممنون اگه راهنمایی کنید جواب بدید.

  پاسخ
 • ‌ ‌ ‌‌‌ ‌
  سلام منو شوهرم دعوای زنوشوهری داشتیم که توی دعوا هردو فحش دادیم تهمت زدیم کتک کاری کردیم اما شوهرم پیش دستی کرده رفته پزشکی قانونی براش دیه یک درصد بریدن و بعدهم شورای حل اختلاف ازمن شکایت کرده ولی من جلسات شورا رو نرفتم! حال شورا پرونده رو ارجاع به دادگاه داده ابلاغیه‌اش هم اومده اگه من بازهم نرم چی میشه؟ شوهرم وسط دعوا از فحشها و دادوفریاد من صدا و فیلم هم ضبط کرده ولی من نه هیچ مدرکی ندارم، چکار میتونم بکنم؟ علامتهای کتک کاری روی بدنم هم ازبین رفته …

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر
  من سه سال پیش در حین خدمت آسیب جسمی عمدی دیدم از ناحیه ستون فقرات و از فرمانده شکایت کردم چون معاف از رزم بودم ولی بهم فشار آورد
  همه چی ثابت شد و حکم نهایی زده شد و الان برای من ۱۵ درصد دیه مشخص شده که باید ارتش پرداخت کنه
  من ۳ ماهه منتظر ابلاغیه اجرای احکام هستم
  چقدر زمان میبره تا من دیه رو دریافت کنم؟(تقریبی)

  پاسخ
 • سلام.پدر من حدود ۱۰سال پیش تصادف کرد و با آمبولانس راهی بیمارستان شد.کسی که زده بود به پدرم فرار کرد.ما مراحل گرفتن دیه رو پیشرفتیم و اون زمان حدود ۷۰ میلیون قرار شد که بدن.ما پروندرو دادیم به وکیل که پیگیری کنه ولی اون شخص وکیل نبود و کار چاق کن بود و خلاصه پرونده مارو گم کرد.میخواستم بدونم الان میتونم با گرفتن وکالت از پدرم برم دنبال کارای دیه یا چون خیلی گذشته امکانش نیست؟

  پاسخ
 • باسلام من دچار سوختگی ۳/۴درجه ۱۰ درصدی شدم چقدر دیه تعلق میگیرد؟

  پاسخ
 • تو سابقه یابی پرونده‌ای که سال ۹۲ بوده و مختومه شده زده لازم الاجرا یعنی چی؟
  و اینکه پسرم پرونده داره تو اجرا احکام محکوم به حبس و دیه
  من می‌تونم درخواست مطالعه پرونده بدم؟
  و اینکه زده مغفول علیه با مغفول له جهت انجام عملیات اجرایی یعنی چی؟
  عملیات اجرایی مربوط به مال میشه چون طرف دعوا میگفت خونتو میدم مصادره

  پاسخ
  • با سلام
   هرچند سوال خود را بنحو روشن مطرح ننموده‌اید عرض شود لازم الاجرا یعنی حکم قطعی شده وباید اجرا شود اگر محکومیت مال باشد باید پرداخت شود و. محوم له بمعنی اینکه حکم بنفع اوصادر شده ومحکوم علیه یعنی کسی که حکم علیه او صادر شده وباید محکوم به را که بمعنی موضوع حکم است پرداخت کند وشما نمی‌توانید پرونده را مطالعه کنید یا شخص محکوم ویا وکیل دادگستری که فرزند شما به او وکالت دهد می‌تواند مطالع کند وکسی که حکم بنفعش صادر شده فقط می‌تواند مال محکوم را مصادره کند نه مال پدر ومادر را مگر اینکه پدر یا مادر فوت کرده باشند وطلبکار سهم ارث وی را توقیف واز آن محل طلب خود را وصول کند موفق باشید

   پاسخ
 • جامه شورانی
  دسامبر 3, 2023 9:14 ب.ظ

  بنده در حین کار در ماه محرم که با دستگاه پرس در کارخانه ایی که بیمه بودم و بیمه حوادث نیز کارخانه داشته است. سه انگشت راست از هر انگشت دو بند زیر پرس قطع شده و پیوند نخورده متاسفانه. . انگشت اشاره. انگشت کنار اشاره و انگشت انگشتری…
  مبلغ دیعه این مورد چقدر میباشد. ؟
  درصد خسارت نیز حدودا چقدر میباشد. .

  پاسخ
 • آیا دیه قسطی می‌توان پرداخت کرد !؟

  پاسخ
 • سلام و خسته نباشید چند وقت پیش بنده را با پنجه بوکس جلوی منزل ساعت ۳ نصفه شب مورد ضرب و شتم قرار دادن ک صورت و بالای آبروم پاره شده وچندین خراش به بقیه اعضا چه حکمی دادگاه خواهد داد؟

  پاسخ
 • صاحب زمانی
  دسامبر 4, 2023 10:13 ب.ظ

  بنده حین رانندگی به دلیل عدم توجه به جلو از مسیر منحرف شدم و خودروام واژگون شد
  در این حادثه بنده جراحاتی دیدم و به پزشکی قانونی روز بعد از حادثه مراجعه کردم و نامه را بعد از چند روز تحویلم دادن که به شرکت بیمه بدم
  مبلغ ۴۹ میلیون تومان شرکت بیمه حساب کردن ولی بعد از مدتی گفتن ۱۶ میلیون تومان به دلیل اینکه شما پارسال بیمه کرده‌اید و دیه در امسال یک سوم بیشتر شد از دیه شما کم میشود
  آیا میتوانم شکایت کنم و اینکه مبلغ دیه را پزشک قانونی حساب کرده یا خود بیمه

  پاسخ
  • براساس بیمه حوادث راننده دیه شما پرداخت شده ومطابق قانون باید به نرخ سال تصادف پرداخت شود نه نرخ روز. پزشکی قانونی دیه رامشخص میکند. بنابراین کار بیمه قانونی هست

   پاسخ
 • فرد زندانی که بخاطر مواد تریاک در سال ۹۳
  ۱۰ سال حبس خورده و به علت جوانی شده ۸ سال و بعد دو سال عفو خورده شده ۴ سال و در سومین سال سپری کردن حکم خود فوت کرده به دلیل مریضی در زندان مریضی عفونت معده)
  با اینکه زندانی صاحب بار نبوده و با گول خوردن و فریب دوستانش به اجبار گفته است ک صاحب بار است ولی صاحب بار نبوده و فقط حمل کننده بوده و وکیلی هم از طرف خانواده و ایشان برای ایشون گرفته نشده و وکیلی توسط شخص دیگر گرفته شده. که قصد داشته ایشون رو صاحب بار اعلام کنه
  آیا ما میتونیم با شکایت و پیگیری
  دیه زندانی رو بگیریم؟
  زندانی در زندان شیراز فوت کرده است

  پاسخ
  • اولا زندانی که اقرار کرده که مالک بار بوده بر علیه خودش اقدام کرده و کسی مقصر نبست.
   ثانیا باید بتوانید ثابت نمایید فوت زندانی به دلیل تقصیر مسئولان زندان بوده است.

   پاسخ
 • سلام.خسته نباشید
  بخاطرضرباتی که به صورت عمدی واردشده،ازوقوع درگیری یک سال مهلت پرداخت دیه دادند.
  اما اگر دراین یک سال ضارب دیه روپرداخت نکنند،پس از پایان وقتشون،حکمشون چیه؟ آیا درمقداردیه تفاوتی (بیشترشدن)ایجادمیکنه؟جلب هم میشن؟

  پاسخ
 • سلام فرزند من سال ۹۰ به علت نامعلومی در دوران سربازی در ماکو که بعداز کالبد شکافی پیچ خوردگی رگ داخل سر مادرزادی تشخیص داده شد از دنیا رفت غیر از بیمه عمر چیزی به ما تعلق نگرفت وتوان گرفتن وکیل هم نداشتیم ایا دیه ایشان به ما تعلق میگیرد ؟ چکار باید بکنم

  پاسخ
 • فروش ملک توسط شخص قاتلی که به پرداخت دیگه محکوم شده امکانپذیر است یانه

  پاسخ
 • یک ماه پیش باموتور بودم که با ماشین تصادف کردم و طرف مقصر صددرصد شد و پزشکی قانونی سه ماه طول درمان نوشت برام میخواستم ببینم به جز مبلغ دیه که بیمهٔ شخص مقصر میده چطوری میشه مطالبهٔ خسارت از کارافتادگی کرد
  از اونجایی که من شغلم ازاده و بیمه عمر و بیمهٔ تامین اجتماعی هم ندارم
  بلاخره این سه ماه هزینه‌ها و مخارج خانه و زندگی رو از کجا تامین کنم

  پاسخ
 • سلام پارگی طحال که نیازی به عمل نداشته خود به خود جوش کرده چن درصد دیه تعلق میگیره؟ . مرسی

  پاسخ
 • سلام چند وقت پیش پسرعمو من تو تصادف فوت شد.
  پدر ومادرش از قبل فوت شدن هیچ فرزندی هم نداره ولی همسر ودوتا برادر داره
  آیا دیه به پدر من که عموش هست هم میرسه یا نه؟؟؟

  پاسخ
 • با سلام در شکایتی که از من شده شاکی اعلام داشته من او را هل دادم و زانوی او آسیب دیده و پزشک قانونی پارگی کامل رباط صلیبی، پارگی نسبی رباط چرخشی و کشیدگی رباط زانوی چپ را گزارش داده. میخاستم بدونم دیه همه اینها رو که پزشک قانونی باید من بدم؟ یعنی با ی هل دادن این همه آسیب به زانو وارد میشه؟ ممنون میشم جواب بدید

  پاسخ
 • مسافر ماشینی بودم که تصادف رخ داد وراننده فوت کردند وخودش هم مقصر بود آیا از دیه راننده به من تعلق میگیره که صدمه خورده‌ام یا خود بیمه جدا درصدی که واسه من تعین کردن میده چون نمیخوام از دیه راننده کم کنند وبه من بدهند چون فوت کرده وحق بچهاش هست دیه خودش

  پاسخ
 • دیه جراحت دامیه سمت راست پیشاتی ک اثران باقیمانده واجد دیه مقدراست تبصره ۴ ماده۷۰۹ چقدر میشود؟

  پاسخ
 • میخوام بدونم سه فقره یک سه هزارم دیه انسان کامل باابت حارصه بندمیانی انگشتان دوم وسوم وچهارم ویک درصددیه انسان کامل بابت حارصه بالای پیشانی وسه هزارم دیه انسان کامل بابت کبودی سمت چپ پیشانی درحق شاکی میخوام محاسبه دقیقش چقدردیه درسال ۱۴۰۲دیگه بایت بپردازندممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 • سلام بنده تونانوایی داشتم کارمیکرد۱۴۰۳ ۱ ۱۲طرف امدکلی فحاشی ناموسی دادگفت ۷ماه پیش بهم توهین کردی من اصل طرف رونمیشناسم بعداومدکتکم زد صورت قرمزشده بودبدجوربعدبادکرد شکایت کردم دکتررفتم میخاستم بدونم این نوع دیه حارصه است یادامیه

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up